błogo

 • w sposób świadczący o tym, że coś sprawia komuś przyjemność i skłania go do napawania się tym
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  słownictwo oceniające


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Stany psychiczne człowieka

  emocje i uczucia

 • hiperonimy:  przyjemnie
  • tak błogo; jak błogo
  • błogo i dobrze, błogo i leniwie, błogo i bezpiecznie
  • uśmiechać się, westchnąć/wzdychać; zasypiać błogo
  • błogo uśmiechnięty
 • Ale jednocześnie jest mi tak przyjemnie, czuję się tak błogo, trzymając ją za rękę.

  źródło: NKJP: Stanisław Dygat: Jezioro Bodeńskie, 1946

  Karol przewrócił się na drugi bok, wzdychając błogo.

  źródło: NKJP: Anna Onichimowska: Trzecie oko, 2009

  Patrz pan! Jakie to głupie frajery!... Inne, cwaniaki, pozostają w portach, by siedzieć błogo za piecem i wygodnie pędzić życie, a te tutaj męczą się i łamią sobie skrzydła w sztormie: pionierzy!...

  źródło: NKJP: Arkady Fiedler: Dziękuję Ci, Kapitanie, 1996

  Jak błogo było znaleźć się w ciepłym, łagodnym, przyjemnym wnętrzu po tylu poniewierkach tułaczki.

  źródło: NKJP: Maria Dąbrowska: Dzienniki, 2009

  Udałam senność i położyłam głowę na Władka ramieniu. Objął mnie jedną ręką i nigdy jeszcze w życiu nie było mi tak błogo.

  źródło: NKJP: Henryk Grynberg: Życie ideologiczne, osobiste, codzienne i artystyczne1998

 • część mowy: przysłówek

 • Cz + błogo + bez ograniczeń
  BYĆ + błogo +
  (KOMU)
 • Zob. błogi

CHRONOLOGIZACJA:
SStp
SPXVI
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2011