k.k.

rzadziej k.k
 • Kodeks karny

 • Odczytywany jako odpowiednia forma przypadka wyrażenia kodeks karny. Używany zwykle po numerze artykułu, paragrafu lub rozdziału.

  • rzadziej k.k
  • rzadziej kk.
  • rzadziej K.k.
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  regulacje prawne

 • W k.k. zawarto więc odrębny rozdział dotyczący przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych [...].

  źródło: NKJP: Katarzyna Elżbieta Kozanecka: Odpowiedzialność obywatela polskiego za przestępstwa popełnione za granicą, 2004

  Policjanci przypominają, że jeśli zawartość alkoholu przekracza 0,5 promila - jest to przestępstwo z art. 178 k.k.

  źródło: NKJP: WOJ: Zwolnij, szkoda życia, Dziennik Polski - Miechów, 2001-06-28

  [...] Naczelny prokurator Sądu Apelacyjnego, zaniepokojony szerzącą się wśród urzędników korupcją, specjalnym okólnikiem przypomniał art. 644 k.k, mówiący o odpowiedzialności karnej grożącej za niezawiadomienie o przestępstwie [...].

  źródło: NKJP:

  W propozycji zmiany art. 178 § 1 K.k. i art. 166 K.k. wątpliwości budzi użycie niezdefiniowanego nigdzie pojęcia ˝środka zastępczego˝.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 14.02.2001

  Prokurator wszczął śledztwo z art. 208 kk. (zuchwała kradzież z włamaniem).

  źródło: NKJP: Piotr Głuchowski: Postępowania prokuratorskie..., Gazeta Wyborcza, 1997-11-05

CHRONOLOGIZACJA:
ISJP: k.k, kk
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2018