totalitarność

 • cecha czegoś działającego zgodnie z zasadami totalitaryzmu - formą rządów
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  władza państwowa


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  doktryny i poglądy polityczne

 • Ludzie zaczynają dostrzegać totalitarność kompleksu wojskowo-rządowo-przemysłowo-informacyjnego: nieludzkie oblicze NATO; pretensje do dyktowania światu jak ma żyć i jakimi metodami będzie naprowadzany na „właściwą drogę” [...].

  źródło: NKJP: Piotr Bein: Wojenna historia zubożonego uranu: Część III, Zielone Brygady. Pismo Ekologów, 2001-02-01

  [...] miarą totalitarności systemu jest jego stosunek do ludzkiej miłości.

  źródło: NKJP: Joanna Tokarska-Bakir: Eugen Drewermann uczy, jak zestroić wiarę z myśleniem i czuciem, Gazeta Wyborcza, 1996-05-15

  Ulubionym argumentem przeciwników tezy o totalitarności PRL jest niepodważalne istnienie prywatnego rolnictwa czy Kościoła niepodporządkowanego władzy.

  źródło: NKJP: Internet

  Ingerencja w wolny wybór [...] obywateli nie jest jedynym czynnikiem determinującym totalitarność państwa - Polska np. krajem totalitarnym nie jest.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny:

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. totalitarność
  totalitarności
  D. totalitarności
  totalitarności
  C. totalitarności
  totalitarnościom
  B. totalitarność
  totalitarności
  N. totalitarnością
  totalitarnościami
  Ms. totalitarności
  totalitarnościach
  W. totalitarności
  totalitarności

 • Od: totalitarny

CHRONOLOGIZACJA:
PSWP
Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2014