skontrastować

 • książk.  zestawić na zasadzie przeciwieństwa
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka

 • synonimy:  przeciwstawić
 • A teraz skontrastuj swoją definicję rasizmu z zacytowanymi przez ciebie wcześniej wypowiedziami.

  źródło: NKJP: Internet

  W 1959 roku Leszek Kołakowski w głośnym eseju „Kapłan i błazen” skontrastował dwie przeciwstawne filozofie.

  źródło: NKJP: Michał Cichy: Przewodnik po królestwie wolności, Gazeta Wyborcza, 1995-11-25

  Wyznanie Estery warto skontrastować z jej późniejszym uwodzicielskim zachowaniem [...].

  źródło: NKJP: Michał Otorowski: Panteon antysemicki, Midrasz, 2001-06

  Najbardziej ułatwiony był pomysł skontrastowania na wernisażu zdjęć ludzkich zwłok i grupy modelek w bieliźnie bądź w całkowitym negliżu.

  źródło: NKJP: Jarosław Zalesiński: Prosektorium w Łaźni, Dziennik Bałtycki, 1999-04-21

  Czerwień warg [...] oraz czerń tła, skontrastowane z bielą twarzy modelki, podkreślają efekt gładkości skóry [...].

  źródło: NKJP: Ewa Szczęsna: Poetyka reklamy, 2001

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. skontrastuję
  skontrastujemy
  2 os. skontrastujesz
  skontrastujecie
  3 os. skontrastuje
  skontrastują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. skontrastowałem
  +(e)m skontrastował
  skontrastowałam
  +(e)m skontrastowała
  skontrastowałom
  +(e)m skontrastowało
  skontrastowaliśmy
  +(e)śmy skontrastowali
  skontrastowałyśmy
  +(e)śmy skontrastowały
  2 os. skontrastowałeś
  +(e)ś skontrastował
  skontrastowałaś
  +(e)ś skontrastowała
  skontrastowałoś
  +(e)ś skontrastowało
  skontrastowaliście
  +(e)ście skontrastowali
  skontrastowałyście
  +(e)ście skontrastowały
  3 os. skontrastował
  skontrastowała
  skontrastowało
  skontrastowali
  skontrastowały

  bezosobnik: skontrastowano

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. skontrastujmy
  2 os. skontrastuj
  skontrastujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. skontrastowałbym
  bym skontrastował
  skontrastowałabym
  bym skontrastowała
  skontrastowałobym
  bym skontrastowało
  skontrastowalibyśmy
  byśmy skontrastowali
  skontrastowałybyśmy
  byśmy skontrastowały
  2 os. skontrastowałbyś
  byś skontrastował
  skontrastowałabyś
  byś skontrastowała
  skontrastowałobyś
  byś skontrastowało
  skontrastowalibyście
  byście skontrastowali
  skontrastowałybyście
  byście skontrastowały
  3 os. skontrastowałby
  by skontrastował
  skontrastowałaby
  by skontrastowała
  skontrastowałoby
  by skontrastowało
  skontrastowaliby
  by skontrastowali
  skontrastowałyby
  by skontrastowały

  bezosobnik: skontrastowano by

  bezokolicznik: skontrastować

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: skontrastowawszy

  gerundium: skontrastowanie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: skontrastowany

  odpowiednik aspektowy: kontrastować

 • bez ograniczeń + skontrastować +
  CO + (z CZYM)
 • Od: kontrastować

CHRONOLOGIZACJA:
1870, Biblioteka Warszawska, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2017