CHRONOLOGIZACJA:
1 połowa XV w., SStp
Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2021