kaszel

 • gwałtowne wypchnięcie powietrza z płuc, połączone z głośnym chrząknięciem, będące najczęściej przejawem choroby
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Choroby i ich leczenie

  przyczyny, objawy i skutki chorób

  • gwałtowny, uporczywy, silny, męczący kaszel; kaszel astmatyczny, gruźliczy
  • kaszel i gorączka; katar i kaszel
  • atak, napad kaszlu
  • syrop na kaszel
  • mieć kaszel
  • zanieść/zanosić się; zakasłać, kaszleć; dusić się jakimś kaszlem
 • Rukola stosowana była również w postaci syropu na kaszel.

  źródło: NKJP: Agata Markowicz: Rukola na smak, Trybuna Śląska, 2004-10-30

  [...] zapadał w półsen, z którego budziły go ataki gwałtownego kaszlu.

  źródło: NKJP: Ryszard Sługocki: Na przekór i na bakier, 2008

  Starzec odpoczywa, wsparty plecami o drzwi. Ma napad kaszlu, jego kaszel odbija się nadnaturalnym, gromkim echem w głębi i pod sklepieniem sali.

  źródło: NKJP: Stanisław Mrożek: Jak zostałem filmowcem, 2004

  Ktoś zakasłał strasznym starczym kaszlem przez zrogowacenia krtani i osiadłą na zawsze tam flegmę.

  źródło: NKJP: Tadeusz Konwicki: Bohiń, 1987

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. kaszel
  kaszle
  D. kaszlu
  kaszlów
  C. kaszlowi
  kaszlom
  B. kaszel
  kaszle
  N. kaszlem
  kaszlami
  Ms. kaszlu
  kaszlach
  W. kaszlu
  kaszle
 • psł. *kašľь

CHRONOLOGIZACJA:
SStp
SPXVI
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 15.07.2012