psychologia głębi

 • psych.  ogół koncepcji psychologicznych wywodzących się od poglądów Zygmunta Freuda, posługujących się kategoriami podświadomości i nadświadomości jako ukrytych sfer psychiki człowieka, do których dostać się można tylko przy pomocy psychoterapii, oraz zakładających, że osobowość i działanie człowieka można wyjaśnić wpływem jego podświadomych instynktów i popędów
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

 • synonimy:  psychoanaliza
  • klasycy; szkoły psychologii głębi
  • studiować psychologię głębi
 • Potocznie, spośród klasyków psychologii głębi, Freuda uważa się za „wroga” religii, Junga - za jej „przyjaciela”. Pogląd ten, zdaniem Fromma, jest fałszywy, bowiem stosunek między psychoanalizą a religią jest zbyt złożony, by można było wyrazić go w sposób tak prosty i wygodny.

  źródło: NKJP: Jerzy Prokopiuk: Dusza ludzka - oś świata, 2007

  Koło życia obejmuje nie tylko osobowy wzrost od podświadomości do samoświadomości (czy używając terminologii z zakresu psychologii rozwojowej procesu ontogenezy od dzieciństwa do dorosłości), ale także dalszy możliwy rozwój w kierunku nadświadomości (ten ruch opisywany jest przez psychologię głębi oraz zachodnie i wschodnie tradycje mistyczne).

  źródło: NKJP: Maria Zowisło: Filozofia i sport Horyzonty dialogu, 2001

  To była bardzo podniosła chwila, właśnie zabrałem się do lektury Carla Gustava Junga, wierząc, że psychologia głębi to coś, co naprawdę będzie mnie kręcić.

  źródło: NKJP: Waldemar Borzestowski: Bulterier Samson i ja, 2008

  W świetle psychologii głębi guru to nie tylko zewnętrzny autorytet, to także fragment nieświadomości podmiotu przybierający rozmaite maski, między innymi Jungowskiego Starego Mędrca albo bogini - macierzyńskiej lub dziewiczej.

  źródło: NKJP: Anna Sobolewska: Mapy duchowe współczesności: co nam zostało z Nowej Ery?, 2009

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny: psychologia
  Zwykle lp
Data ostatniej modyfikacji: 27.09.2017