edykt

 • dawniej akt prawny wydawany przez władzę zwierzchnią
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  regulacje prawne


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Tradycja

  świat dawnych epok i wydarzenia historyczne

 • hiperonimy:  akt
  • cesarski, królewski; specjalny edykt; edykt zakazujący czegoś; mediolański, nantejski; tolerancyjny
  • edykt króla
  • redaktor edyktu
  • ogłosić, wydać; podpisać; odwołać edykt
 • Włoscy historycy dopatrują się w tym edykcie rewolucyjnej zmiany zasad, na których opierał się obowiązek służby wojskowej.

  źródło: NKJP: Karol Modzelewski: Barbarzyńska Europa, 2004

  Na terenach Polski, pod zaborem pruskim w 1777 r. został, przez władze w Berlinie, ponowiony i zaostrzony edykt zakazujący (pod karą) wywożenia i sprzedawania poza krajem odpadów włókienniczych, papierowych, wiór, skrawków skór, a także owczych nóg i innych surowców nadających się do wytwarzania kleju.

  źródło: NKJP: Czesława Rosik-Dulewska: Podstawy gospodarki odpadami, 2000

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. edykt
  edykty
  D. edyktu
  edyktów
  C. edyktowi
  edyktom
  B. edykt
  edykty
  N. edyktem
  edyktami
  Ms. edykcie
  edyktach
  W. edykcie
  edykty

 • łac. edictum

CHRONOLOGIZACJA:
SPXVI
SJPXVII
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 06.08.2012