aprobować

 • książk.  uznawać coś za dobre i słuszne i sądzić, że jest dobrze, że się to dzieje
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

  • komisja, rząd, społeczeństwo aprobuje coś
  • aprobować czyjeś decyzje, działania, poglądy, propozycje, stanowisko, zachowanie; jakieś poprawki, ustalenia; jakąś sytuację
  • generalnie, milcząco; w całości, w pełni aprobować
  • aprobować i wspierać
  • aprobowany przez Kościół, Sąd (Apelacyjny, Najwyższy, odwoławczy...), sejm, większość; ogólnie, powszechnie, społecznie aprobowany
 • Minister Zaleski aprobował linię polityki polskiej na Bałkanach nakreśloną przez swego poprzednika.

  źródło: NKJP: Michowicz Waldemar: Historia dyplomacji polskiej, 1995

  Większość społeczeństwa aprobuje decyzje nowych władz. Jednakże na razie jest to ostrożne kibicowanie ich poczynaniom i czekanie na rezultaty.

  źródło: NKJP: (DM): O przyszłość Górzna, Gazeta Brodnicka, 2011

  Ponieważ liczba imion aprobowanych przez Kościół nie była zbyt duża, a na ich dobór miały wpływ lokalne kulty świętych, ustawicznie się one powtarzały.

  źródło: NKJP: Andrzej Chwalba (red.): Obyczaje w Polsce: od średniowiecza do czasów współczesnych : praca zbiorowa, 2005

  Czy komisja, aprobując tak drastyczne obniżenie dotacji dla warszawskiego metra, ma świadomość, że nie tylko hamuje budowę pierwszej linii metra, ale także hamuje stworzenie całego nowoczesnego systemu komunikacji miejskiej w Warszawie?

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 08.01.1999

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. aprobuję
  aprobujemy
  2 os. aprobujesz
  aprobujecie
  3 os. aprobuje
  aprobują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. aprobowałem
  +(e)m aprobował
  aprobowałam
  +(e)m aprobowała
  aprobowałom
  +(e)m aprobowało
  aprobowaliśmy
  +(e)śmy aprobowali
  aprobowałyśmy
  +(e)śmy aprobowały
  2 os. aprobowałeś
  +(e)ś aprobował
  aprobowałaś
  +(e)ś aprobowała
  aprobowałoś
  +(e)ś aprobowało
  aprobowaliście
  +(e)ście aprobowali
  aprobowałyście
  +(e)ście aprobowały
  3 os. aprobował
  aprobowała
  aprobowało
  aprobowali
  aprobowały

  bezosobnik: aprobowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę aprobował
  będę aprobować
  będę aprobowała
  będę aprobować
  będę aprobowało
  będę aprobować
  będziemy aprobowali
  będziemy aprobować
  będziemy aprobowały
  będziemy aprobować
  2 os. będziesz aprobował
  będziesz aprobować
  będziesz aprobowała
  będziesz aprobować
  będziesz aprobowało
  będziesz aprobować
  będziecie aprobowali
  będziecie aprobować
  będziecie aprobowały
  będziecie aprobować
  3 os. będzie aprobował
  będzie aprobować
  będzie aprobowała
  będzie aprobować
  będzie aprobowało
  będzie aprobować
  będą aprobowali
  będą aprobować
  będą aprobowały
  będą aprobować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. aprobujmy
  2 os. aprobuj
  aprobujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. aprobowałbym
  bym aprobował
  aprobowałabym
  bym aprobowała
  aprobowałobym
  bym aprobowało
  aprobowalibyśmy
  byśmy aprobowali
  aprobowałybyśmy
  byśmy aprobowały
  2 os. aprobowałbyś
  byś aprobował
  aprobowałabyś
  byś aprobowała
  aprobowałobyś
  byś aprobowało
  aprobowalibyście
  byście aprobowali
  aprobowałybyście
  byście aprobowały
  3 os. aprobowałby
  by aprobował
  aprobowałaby
  by aprobowała
  aprobowałoby
  by aprobowało
  aprobowaliby
  by aprobowali
  aprobowałyby
  by aprobowały

  bezosobnik: aprobowano by

  bezokolicznik: aprobować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: aprobując

  gerundium: aprobowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: aprobujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: aprobowany

  odpowiednik aspektowy: zaaprobować

 • Rzosobowy + aprobować +
  CO
 • łac. approbāre 'potwierdzać, dowodzić'

CHRONOLOGIZACJA:
SPXVI
SJPXVII
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 14.09.2012