niedźwiedzia przysługa

 • przysługa, która zamiast pożytku przyniosła szkodę
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich

  • oddać/oddawać, wyświadczyć, zrobić komuś niedźwiedzią przysługę
 • Przemilczanie sprawy abp. Juliusza Paetza byłoby niedźwiedzią przysługą oddaną dobremu imieniu Kościoła w Polsce. Nie może być tak, że dostojnikom państwowym, politykom, potentatom biznesu patrzy się na ręce, a elicie kościelnej nie [...].

  źródło: NKJP: Adam Szostkiewicz: Przerwane milczenie, Polityka, 2002-03-02

  [...] chciałem dobrze, pisałem z pełną powagą, a co wyszło? - humoreska i żart. Nie będę taił, że wszystko to zawdzięczam niedźwiedziej przysłudze, jaką wyświadczył mi łódzki tygodnik „Odgłosy”. Jego dowcipni redaktorzy, kierując się widocznie nieufnością wobec przedstawionych przeze mnie faktów, opublikowali mój tekst w numerze... primaaprilisowym.

  źródło: NKJP: Zdzisław Szczepaniak: Dziewczyna z Trogiru i inne opowiadania, 2005

  Minister powiedział, że nie może się [...] wycofać, bo zawiedzie 50 tysięcy młodych ludzi. A moim zdaniem wyświadczy im w ten sposób niedźwiedzią przysługę.

  źródło: NKJP: Anna Gabińska: Niedźwiedzia przysługa, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, 2006-07-22

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny: niedźwiedzia, przysługa,

 • Z bajki o pustelniku, którego niedźwiedź zabił, chcąc spędzić mu muchę z czoła.

Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2013