upokarzać

 • powodować, że ktoś czuje się poniżony
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich

 • synonimy:  poniżać
  • upokarzać na każdym kroku; na różne sposoby
  • upokarzać i poniżać; krzyczeć i upokarzać
 • [...] upokarzało ją wywlekanie najbardziej osobistych spraw przed obcymi ludźmi. W ich oczach stawała się kobietą zdradzoną przez męża, który miał dziecko z inną.

  źródło: NKJP: Maria Nurowska: Powrót do Lwowa, 2008

  Sam nie był bity i nie przypominał sobie, żeby matka w ten sposób karała Marysię. Może upokarzała ją? Straszyła, że ją porzuci, odda? Oskarżała, że jest nic nie warta?

  źródło: NKJP: Małgorzata Saramonowicz: Siostra, 1996

  Stary nadal mnie upokarzał swymi szerokimi gestami. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego jest taki uczynny: przecież doznawał ode mnie samych przykrości.

  źródło: NKJP: Jerzy Stawiński: Piszczyk, 1997

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. upokarzam
  upokarzamy
  2 os. upokarzasz
  upokarzacie
  3 os. upokarza
  upokarzają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. upokarzałem
  pot. +(e)m upokarzał
  upokarzałam
  pot. +(e)m upokarzała
  upokarzałom
  pot. +(e)m upokarzało
  upokarzaliśmy
  pot. +(e)śmy upokarzali
  upokarzałyśmy
  pot. +(e)śmy upokarzały
  2 os. upokarzałeś
  pot. +(e)ś upokarzał
  upokarzałaś
  pot. +(e)ś upokarzała
  upokarzałoś
  pot. +(e)ś upokarzało
  upokarzaliście
  pot. +(e)ście upokarzali
  upokarzałyście
  pot. +(e)ście upokarzały
  3 os. upokarzał
  upokarzała
  upokarzało
  upokarzali
  upokarzały

  bezosobnik: upokarzano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę upokarzał
  będę upokarzać
  będę upokarzała
  będę upokarzać
  będę upokarzało
  będę upokarzać
  będziemy upokarzali
  będziemy upokarzać
  będziemy upokarzały
  będziemy upokarzać
  2 os. będziesz upokarzał
  będziesz upokarzać
  będziesz upokarzała
  będziesz upokarzać
  będziesz upokarzało
  będziesz upokarzać
  będziecie upokarzali
  będziecie upokarzać
  będziecie upokarzały
  będziecie upokarzać
  3 os. będzie upokarzał
  będzie upokarzać
  będzie upokarzała
  będzie upokarzać
  będzie upokarzało
  będzie upokarzać
  będą upokarzali
  będą upokarzać
  będą upokarzały
  będą upokarzać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. upokarzajmy
  2 os. upokarzaj
  upokarzajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. upokarzałbym
  bym upokarzał
  upokarzałabym
  bym upokarzała
  upokarzałobym
  bym upokarzało
  upokarzalibyśmy
  byśmy upokarzali
  upokarzałybyśmy
  byśmy upokarzały
  2 os. upokarzałbyś
  byś upokarzał
  upokarzałabyś
  byś upokarzała
  upokarzałobyś
  byś upokarzało
  upokarzalibyście
  byście upokarzali
  upokarzałybyście
  byście upokarzały
  3 os. upokarzałby
  by upokarzał
  upokarzałaby
  by upokarzała
  upokarzałoby
  by upokarzało
  upokarzaliby
  by upokarzali
  upokarzałyby
  by upokarzały

  bezosobnik: upokarzano by

  bezokolicznik: upokarzać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: upokarzając

  gerundium: upokarzanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: upokarzający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: upokarzany

  odpowiednik aspektowy: upokorzyć

 • bez ograniczeń + upokarzać +
  KOGO + (CZYM) + (przed KIM/CZYM)
 • Zob. upokorzyć

CHRONOLOGIZACJA:
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 03.02.2014