socjolog

 • osoba badająca naukowo społeczeństwo oraz zachodzące w nim procesy
 • Jeżeli wyrazu socjolog używamy w odniesieniu do kobiety, we wszystkich kontekstach może występować forma równokształtna z M. lp, a wyraz może przyłączać formy żeńskie czasownika i przymiotnika, np. socjolog przyszła., spotkanie z nową socjolog, Anną Kowalską. Może też zostać zachowana odmiana i składnia charakterystyczna dla rzeczowników rodzaju m1, np.: spotkanie z nowym socjologiem, Anną Kowalską.

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Praca

  zawody

  • amerykański, francuski, polski...; młody; znany; wybitny, znakomity socjolog
  • socjolog literatury, polityki, pracy
  • socjolog z jakiegoś instytutu, uniwersytetu
  • socjolog i filozof, socjolog i historyk, socjolog i politolog; socjologowie i antropologowie; psychologowie i socjologowie
  • teza socjologa; zainteresowania socjologów
  • socjolog komentuje, tłumaczy; socjologowie alarmują, ostrzegają
 • Spośród cudzoziemców - pisze gwatemalski socjolog Monteforte Toledo - najsilniejszą kolonię stanowili Niemcy.

  źródło: NKJP: Ryszard Kapuściński: Dlaczego zginął Karl von Spreti, 1970

  Niektórzy socjologowie twierdzą, że obecnie w naszym kraju edukacyjne szanse młodzieży wiejskiej są wielokrotnie mniejsze od szans i możliwości, jakie ma młodzież w dużych miastach.

  źródło: NKJP: Krzysztof Karwat: Do szkoły pod górkę, Dziennik Zachodni, 2003-02-17

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. socjolog
  socjolodzy
  socjologowie
  ndepr
  socjologi
  depr
  D. socjologa
  socjologów
  C. socjologowi
  socjologom
  B. socjologa
  socjologów
  N. socjologiem
  socjologami
  Ms. socjologu
  socjologach
  W. socjologu
  socjolodzy
  socjologowie
  ndepr
  socjologi
  depr

 • Od: socjologia

CHRONOLOGIZACJA:
1900, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 05.03.2018