upoważnić

 • dać komuś prawo lub pełnomocnictwo do czegoś
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  regulacje prawne


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  urzędy i ich funkcjonowanie

  • premier; rząd, sejm, senat, zarząd upoważnił kogoś; komisja upoważniła kogoś
  • upoważnić burmistrza, dyrektora, kierownika, ministra, premiera, prezesa, prezydenta, senatora, szefa, wójta, zarząd
  • upoważniony do dostępu, do kontroli; do reprezentowania kogoś, do występowania gdzieś; do odpowiedzi, do udzielenia odpowiedzi
  • upoważniony pisemnie, ustawowo
  • upoważniony i zobowiązany do czegoś
  • osoba upoważniona
 • Sejm upoważnił eks-kanclerza Andrzeja Zamoyskiego - jednego z najbardziej światłych i najbardziej szanowanych ludzi w państwie - do opracowania kodeksu prawnego [...].

  źródło: NKJP: Marian Brandys: Nieznany Książę Poniatowski, 1996

  W okresie Królestwa Polskiego car Aleksander I nadał Księstwo Łowickie swemu bratu [...] i upoważnił jego małżonkę, Joannę z Grudzińskich, do używania tytułu księżnej łowickiej.

  źródło: NKJP: Maria Irena Kwiatkowska, Marek Kwiatkowski, Krzysztof Wesołowski: Znane i nieznane: rezydencje, ludzie, wydarzenia, 2001

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. upoważnię
  upoważnimy
  2 os. upoważnisz
  upoważnicie
  3 os. upoważni
  upoważnią

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. upoważniłem
  +(e)m upoważnił
  upoważniłam
  +(e)m upoważniła
  upoważniłom
  +(e)m upoważniło
  upoważniliśmy
  +(e)śmy upoważnili
  upoważniłyśmy
  +(e)śmy upoważniły
  2 os. upoważniłeś
  +(e)ś upoważnił
  upoważniłaś
  +(e)ś upoważniła
  upoważniłoś
  +(e)ś upoważniło
  upoważniliście
  +(e)ście upoważnili
  upoważniłyście
  +(e)ście upoważniły
  3 os. upoważnił
  upoważniła
  upoważniło
  upoważnili
  upoważniły

  bezosobnik: upoważniono

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. upoważnijmy
  2 os. upoważnij
  upoważnijcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. upoważniłbym
  bym upoważnił
  upoważniłabym
  bym upoważniła
  upoważniłobym
  bym upoważniło
  upoważnilibyśmy
  byśmy upoważnili
  upoważniłybyśmy
  byśmy upoważniły
  2 os. upoważniłbyś
  byś upoważnił
  upoważniłabyś
  byś upoważniła
  upoważniłobyś
  byś upoważniło
  upoważnilibyście
  byście upoważnili
  upoważniłybyście
  byście upoważniły
  3 os. upoważniłby
  by upoważnił
  upoważniłaby
  by upoważniła
  upoważniłoby
  by upoważniło
  upoważniliby
  by upoważnili
  upoważniłyby
  by upoważniły

  bezosobnik: upoważniono by

  bezokolicznik: upoważnić

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: upoważniwszy

  gerundium: upoważnienie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: upoważniony

  odpowiednik aspektowy: upoważniać

 • Rz osobowy + upoważnić +
  KOGO + do CZEGO
 • Zob. poważny (mający duże znaczenie)

CHRONOLOGIZACJA:
1777, SL
Data ostatniej modyfikacji: 23.08.2017