bywaj

 • książk.  forma pożegnania, stosowana wobec osoby, z którą mówiący jest w bliskich stosunkach
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  zwroty grzecznościowe i zachowania akceptowane społecznie

 • synonimy:  bywaj zdrów
 • Ja wszystko mogę - uśmiechnął się znowu poczciwie. - No to bywaj. Ukłonił się nisko i poszedł w tę stronę, gdzie zniknął już Ildefons

  źródło: NKJP: Tadeusz Konwicki, Bohiń, 1987

  No to bywaj. Jeszcze raz dziękuję za pomoc! Wyciągnął głowę i ruszył do przodu

  źródło: NKJP: Marta Tomaszewska: Pan Tu i Pan Tam, 1986

 • część mowy: czasownik

  Inne uwagi

  Używa się tylko form bywaj, gdy odbiorcą jest jednak osoba, lub bywajcie, gdy mówiący zwraca się do wielu osób.

 • Zob. bywać

CHRONOLOGIZACJA:
Zob. bywać
Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2012