statystyk

 • osoba prowadząca obliczenia dotyczące różnych zjawisk masowych oraz analizująca dane liczbowe
 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Praca

  zawody


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  określenia człowieka ze względu na jego działalność intelektualną

  • ekonomista i statystyk, matematyk i statystyk
  • dane, obliczenia; teorie statystyków
  • statystycy obliczyli, ustalili coś
 • Był z wykształcenia matematykiem i statystykiem. Jego metoda sterowania jakością wywołała rewolucję w podejściu do jakości.

  źródło: NKJP: Sławomir Wawak: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wydanie II, 2005

  Jak wyliczyli statystycy, w szkołach Jeleniej Góry i powiatu jeleniogórskiego w najbliższych latach zatrudnienie zmniejszy się o ok. 250 etatów.

  źródło: NKJP: Robert Zapora: Chudnie oświata, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, 2005-07-14

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. statystyk
  statystycy
  ndepr
  statystyki
  depr
  D. statystyka
  statystyków
  C. statystykowi
  statystykom
  B. statystyka
  statystyków
  N. statystykiem
  statystykami
  Ms. statystyku
  statystykach
  W. statystyku
  statystycy
  ndepr
  statystyki
  depr

 • Od: statystyka

CHRONOLOGIZACJA:
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2012