nauczyć

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

2. tolerancji

 • 2.

  spowodować, że ktoś przyswoi sobie jakieś cechy lub uświadomi sobie coś
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

  • historia, ulica, wojna nauczyła; życie nauczyło
  • nauczyć cierpliwości, jakiejś postawy, szacunku, tolerancji, ufności, życzliwości
 • Życie nauczyło Walentinę cierpliwości.

  źródło: NKJP: Igor T. Miecik: Moskwa obiecana, Polityka, 2002-01-19

  Umie czekać. Zawód go tego nauczył.

  źródło: NKJP: Marta Sapała: Książka reinkarnacja, Polityka, 2005-01-29

  Historia nauczyła nas, że kapitalizm skazany jest na zagładę.

  źródło: NKJP: Adam Czerniawski: Narracje ormiańskie, 2003

  [...] postanowił swego syna nauczyć, jak być twardym mężczyzną.

  źródło: NKJP:Anna Hebenstreit-Maruszewska: Dorosłe Dzieci Alkoholików, 2008

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. nauczę
  nauczymy
  2 os. nauczysz
  nauczycie
  3 os. nauczy
  nauczą

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. nauczyłem
  +(e)m nauczył
  nauczyłam
  +(e)m nauczyła
  nauczyłom
  +(e)m nauczyło
  nauczyliśmy
  +(e)śmy nauczyli
  nauczyłyśmy
  +(e)śmy nauczyły
  2 os. nauczyłeś
  +(e)ś nauczył
  nauczyłaś
  +(e)ś nauczyła
  nauczyłoś
  +(e)ś nauczyło
  nauczyliście
  +(e)ście nauczyli
  nauczyłyście
  +(e)ście nauczyły
  3 os. nauczył
  nauczyła
  nauczyło
  nauczyli
  nauczyły

  bezosobnik: nauczono

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. nauczmy
  2 os. naucz
  nauczcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. nauczyłbym
  bym nauczył
  nauczyłabym
  bym nauczyła
  nauczyłobym
  bym nauczyło
  nauczylibyśmy
  byśmy nauczyli
  nauczyłybyśmy
  byśmy nauczyły
  2 os. nauczyłbyś
  byś nauczył
  nauczyłabyś
  byś nauczyła
  nauczyłobyś
  byś nauczyło
  nauczylibyście
  byście nauczyli
  nauczyłybyście
  byście nauczyły
  3 os. nauczyłby
  by nauczył
  nauczyłaby
  by nauczyła
  nauczyłoby
  by nauczyło
  nauczyliby
  by nauczyli
  nauczyłyby
  by nauczyły

  bezosobnik: nauczono by

  bezokolicznik: nauczyć

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: nauczywszy

  gerundium: nauczenie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: nauczony

  odpowiednik aspektowy: uczyć

 • bez ograniczeń + nauczyć +
  KOGO + CZEGO
  bez ograniczeń + nauczyć +
  KOGO + że ZDANIE | ZDANIE PYTAJNOZALEŻNE
 • psł. *naučiti