rzecz w tym

cała rzecz w tym

 • kwestion.  najważniejszym aspektem danej sprawy jest to, o czym mowa dalej
  • cała rzecz w tym
 • ATEMATYCZNY

 • Wszystko to brzmi jak powieść dla kucharek, ale rzecz w tym, że wszystko zdarzyło się naprawdę.

  źródło: NKJP: Andrzej Garlicki: Śmierć z akt, Polityka, 2000-11-18

  Różne sposoby mogą wieść do utrzymania w czasie egzaminu właściwej atmosfery łączącej poszanowanie dla wiedzy i życzliwy stosunek do zdających. Inaczej mówiąc rzecz w tym, aby egzamin był spotkaniem specjalisty z młodszymi kolegami lub z młodzieżą szkolną.

  źródło: NKJP: Marek Jarosz: Nasze Zdrowie - Jak skutecznie radzić sobie z lękiem, 2004

  Oba obrazy łączy temat, ale przecież filmów o miłości jest też tysiące - rzecz w tym, jak ta miłość jest pokazana.

  źródło: NKJP: cosmo wie wszystko, Cosmopolitan, 1998

  Nie w tym rzecz, by przekonać młodzież o słuszności takiej czy innej ideologii, lecz by rozbudzić w niej zdolność krytycznego myślenia, zdolność do rzeczowej argumentacji i pozostawić swobodę wyboru własnych przekonań.

  źródło: NKJP: KRZYSZTOF SZYMBORSKI: Czerwone oblicza białych twarzy,Polityka, 2005

  Cała rzecz w tym, by policjant potrafił ocenić stan zdrowia poszkodowanego. Te informacje musi przecież przekazać pracownikom pogotowia.

  źródło: NKJP: Iwona KRZYSTANEK: Wystarczy głowa i ręce, Gazeta Krakowska, 2002-03-29

 • typ frazy: fraza zdaniowa

  ndk, npch
 • bez ograniczeń + rzecz w tym +
  że ZDANIE|żeby ZDANIE|ZDANIE PYTAJNOZALEŻNE
 • Uznawane za niepoprawne.

Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2013