estetyk

 • filoz.  osoba zajmująca się w sposób naukowy istotą piękna, procesu twórczego i dzieła sztuki
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa

  • wybitny estetyk
  • estetyk literatury, muzyki, teatru
  • filozof i estetyk
 • Nadzieje te obrazowo ujął rosyjski filozof i estetyk, Arsienij Gułyga mówiąc, że „nauka zmienia człowieka w specjalistę, sztuka natomiast czyni ze specjalisty człowieka”.

  źródło: NKJP: Wiktor Osiatyński: Zrozumieć świat: rozmowy z uczonymi 25 lat później, 2009

  W procesie twórczym estetycy wyodrębniają na ogół dwie fazy: przeżyciową, której efektem jest powzięcie koncepcji, pomysłu dzieła, oraz realizacyjną [...].

  źródło: NKJP: Barbara Mróz: Osobowość wybitnych aktorów polskich Studium różnic międzygeneracyjnych, 2008

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. estetyk
  estetycy
  ndepr
  estetyki
  depr
  D. estetyka
  estetyków
  C. estetykowi
  estetykom
  B. estetyka
  estetyków
  N. estetykiem
  estetykami
  Ms. estetyku
  estetykach
  W. estetyku
  estetycy
  ndepr
  estetyki
  depr

 • bez ograniczeń + estetyk +
  CZEGO
 • Od: estetyka

CHRONOLOGIZACJA:
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 27.08.2012