dyskryminować

 • książk.  ograniczać jakiejś osobie albo grupie osób należne jej prawa
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  zachowania i wyrażenia nieakceptowane społecznie

  • dyskryminować dzieci, kobiety, ludzi, mężczyzn, obywateli, jakieś osoby; imigrantów, mniejszości; pracowników; kandydatów; członków jakiegoś związku; gminy wiejskie; katolików, żydów
  • dyskryminować z powodu płci
  • dyskryminować ze względu na płeć, pochodzenie, rasę
 • - Czy przewiduje pan więc, że w przyszłości ludzi będzie się dyskryminować raczej ze względu na skład ich genów, a nie na przykład kolor skóry?

  źródło: NKJP: Janina Kumaniecka: Saga rodu Słonimskich, 2003

  Społeczeństwa, a media w szczególności, preferują kult młodości, dyskryminując ludzi w podeszłym wieku.

  źródło: NKJP: K. Juszczak: Być mlodym duchem i umysłem, Czas Ostrzeszowski nr 25, 2006

  Trybunał uznał za dyskryminujące - ze względu na płeć - przepisy emerytalne, które w Austrii zezwalały na zwolnienie z pracy lekarki z powodu nabycia przez nią prawa do emerytury 5 lat wcześniej od mężczyzn.

  źródło: NKJP: tes: Trybunał Sprawiedliwości przeciwko dyskryminacji kobiet, Dziennik Zachodni, 2010-12-08

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dyskryminuję
  dyskryminujemy
  2 os. dyskryminujesz
  dyskryminujecie
  3 os. dyskryminuje
  dyskryminują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dyskryminowałem
  +(e)m dyskryminował
  dyskryminowałam
  +(e)m dyskryminowała
  dyskryminowałom
  +(e)m dyskryminowało
  dyskryminowaliśmy
  +(e)śmy dyskryminowali
  dyskryminowałyśmy
  +(e)śmy dyskryminowały
  2 os. dyskryminowałeś
  +(e)ś dyskryminował
  dyskryminowałaś
  +(e)ś dyskryminowała
  dyskryminowałoś
  +(e)ś dyskryminowało
  dyskryminowaliście
  +(e)ście dyskryminowali
  dyskryminowałyście
  +(e)ście dyskryminowały
  3 os. dyskryminował
  dyskryminowała
  dyskryminowało
  dyskryminowali
  dyskryminowały

  bezosobnik: dyskryminowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę dyskryminował
  będę dyskryminować
  będę dyskryminowała
  będę dyskryminować
  będę dyskryminowało
  będę dyskryminować
  będziemy dyskryminowali
  będziemy dyskryminować
  będziemy dyskryminowały
  będziemy dyskryminować
  2 os. będziesz dyskryminował
  będziesz dyskryminować
  będziesz dyskryminowała
  będziesz dyskryminować
  będziesz dyskryminowało
  będziesz dyskryminować
  będziecie dyskryminowali
  będziecie dyskryminować
  będziecie dyskryminowały
  będziecie dyskryminować
  3 os. będzie dyskryminował
  będzie dyskryminować
  będzie dyskryminowała
  będzie dyskryminować
  będzie dyskryminowało
  będzie dyskryminować
  będą dyskryminowali
  będą dyskryminować
  będą dyskryminowały
  będą dyskryminować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dyskryminujmy
  2 os. dyskryminuj
  dyskryminujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dyskryminowałbym
  bym dyskryminował
  dyskryminowałabym
  bym dyskryminowała
  dyskryminowałobym
  bym dyskryminowało
  dyskryminowalibyśmy
  byśmy dyskryminowali
  dyskryminowałybyśmy
  byśmy dyskryminowały
  2 os. dyskryminowałbyś
  byś dyskryminował
  dyskryminowałabyś
  byś dyskryminowała
  dyskryminowałobyś
  byś dyskryminowało
  dyskryminowalibyście
  byście dyskryminowali
  dyskryminowałybyście
  byście dyskryminowały
  3 os. dyskryminowałby
  by dyskryminował
  dyskryminowałaby
  by dyskryminowała
  dyskryminowałoby
  by dyskryminowało
  dyskryminowaliby
  by dyskryminowali
  dyskryminowałyby
  by dyskryminowały

  bezosobnik: dyskryminowano by

  bezokolicznik: dyskryminować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: dyskryminując

  gerundium: dyskryminowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: dyskryminujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: dyskryminowany

  odpowiednik aspektowy: zdyskryminować

 • bez ograniczeń + dyskryminować +
  KOGO
 • ang. discriminate

CHRONOLOGIZACJA:
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2012