awaria

 • przerwanie pracy urządzenia technicznego w wyniku jego uszkodzenia
 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Urządzenia i maszyny

  funkcjonowanie urządzeń i maszyn

 • hiperonimy:  uszkodzenie
  • chwilowa, kolejna, nagła, niespodziewana, poważna, wielka awaria; ciągłe, częste, drobne, liczne awarie; awaria elektryczna, energetyczna, przemysłowa, techniczna
  • awaria autobusu, kombajnu, pojazdu, samochodu, samolotu; hamulca, komputera, maszyny, reaktora, silnika, sprzętu, urządzenia; elektrowni, przepompowni; elektryczności, gazociągu, wodociągu
  • przyczyny, ryzyko, skutki, źródło awarii
  • zagrożenie awarią
  • informacje o awariach
  • odporny, podatny na awarie
  • związany z awarią
  • awaria miała miejsce, nastąpiła, wystąpiła, zdarzyła się
  • ulec awarii
  • mieć, spowodować; naprawić, usunąć/usuwać; zgłosić awarię
  • dojść do awarii
  • poradzić sobie, uporać się z awarią
  • na skutek, na wypadek awarii; podczas awarii; w czasie, w przypadku, w razie, w wyniku, w wypadku awarii; wskutek awarii; z powodu awarii; w związku z awarią
 • Półtora roku później światem wstrząsnęła inna katastrofa, awaria elektrowni atomowej w ukraińskim Czarnobylu.

  źródło: NKJP: Edwin Bendyk: Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności, 2002

  O randze i trudności tras przygotowanych przez organizatorów może świadczyć fakt, że aż 19 załóg nie ukończyło, bądź wycofało się z rywalizacji. Powodem takich decyzji były awarie samochodów lub wypadnięcie z trasy wyścigu.

  źródło: NKJP: Maciej Wąsowicz: Rajd z emocjami, Dziennik Zachodni, 2005-11-07

  W razie wystąpienia awarii wojewódzki inspektor ochrony środowiska może w drodze decyzji: 1) zarządzić przeprowadzenie właściwych badań dotyczących przyczyn, przebiegu i skutków awarii [...].

  źródło: NKJP: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: Ustawa Prawo ochrony środowiska, Dziennik Ustaw, 2001

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. awaria
  awarie
  D. awarii
  awarii
  neut
  awaryj
  char
  C. awarii
  awariom
  B. awarię
  awarie
  N. awarią
  awariami
  Ms. awarii
  awariach
  W. awario
  awarie
 • wł. avaria

CHRONOLOGIZACJA:
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 10.07.2012