ingerencja

 • książk.  działanie polegające na tym, że ktoś podejmuje określone czynności w odniesieniu do czegoś, co bez tych czynności mogłoby funkcjonować samodzielnie, ale osoba ta uważa, że podjęcie tych czynności jest konieczne lub że ma ona do nich prawo
 • [iŋgerencja] lub [ingerencja]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich

  • daleko posunięta, duża, głęboka, nadmierna, najmniejsza, poważna; bezpośrednia; obca, zewnętrzna; boża; brutalna, niedopuszczalna ingerencja; ingerencja ludzka; chirurgiczna; administracyjna, cenzorska, cenzuralna, polityczna, prawna
  • ingerencja człowieka, użytkownika; ministra; państwa, władzy; administracji, cenzury, organów, ustawodawcy; sił nadprzyrodzonych
  • ingerencja z zewnątrz
  • ingerencja w działalność, w prywatność, w życie; w naturę, w środowisko; w sferę, w sprawę, w strukturę, w system; w treść
  • konieczność, możliwość, potrzeba, zakaz; próba, skutek, ślady; granica, przykład, stopień, zakres ingerencji
  • prawo do ingerencji
  • ingerencja nastąpiła
  • wymagać ingerencji
  • dopuszczać, spowodować; oznaczać ingerencję
 • Wydawnictwo ograniczyło swoją ingerencję w tekst wyłącznie do redakcji technicznej, pozostawiając autorom odpowiedzialność za treść publikacji.

  źródło: NKJP: Mieczysław Maliński: Ale miałem ciekawe życie, 2007

  Z roku na rok nasilała się ingerencja Chin w sprawy Tybetu, co doprowadziło w 1959 roku do wybuchu zbrojnego powstania ludności przeciw administracji chińskiej.

  źródło: NKJP: Grzegorz Jaszuński: Hongkong dla Chin?, 1997

  - Moje pacjentki nie chcą, aby były widoczne jakiekolwiek ślady ingerencji chirurgicznej - wyjaśnia dr Sarnecka-Stefanowicz. - Dlatego staramy się, aby blizny były całkowicie niewidoczne.

  źródło: NKJP: Małgorzata Wiankowska: Kiedy skalpel poprawia naturę, Cosmopolitan, nr 6, 1999

  Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy potępiła rząd Węgier za ingerencje polityczne w pracę radia i telewizji.

  źródło: NKJP: PAP: Węrzy ingerują w media, Metropol, nr 28/03, 2001

  Wskazać należy, iż reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności poprzez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów [...] stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 08.05.2002

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. ingerencja
  ingerencje
  D. ingerencji
  ingerencji
  neut
  ingerencyj
  char
  C. ingerencji
  ingerencjom
  B. ingerencję
  ingerencje
  N. ingerencją
  ingerencjami
  Ms. ingerencji
  ingerencjach
  W. ingerencjo
  ingerencje
 • bez ograniczeń + ingerencja +
  JAKA
  bez ograniczeń + ingerencja +
  KOGO + w CO
 • fr. ingérence

  niem. Ingerenz

  z łac. ingerere 'wprowadzać; nalegać, naciskać'

CHRONOLOGIZACJA:
SJPWar: ingierencja
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 09.04.2015