interakcja

 • wzajemne oddziaływanie na siebie osób, przedmiotów lub zjawisk
 • ATEMATYCZNY

  • bezpośrednia, pełna interakcja; codzienne; intensywne; ludzkie; niebezpieczne; potencjalne; różnorodne; skomplikowane, złożone; specyficzne; społeczne; wzajemne interakcje; interakcje międzyludzkie, rodzinne, społeczne, wychowawcze; lekowe
  • interakcje leków
  • interakcja z białkami, z jakimiś czynnikami, z DNA; z klientem, z ludźmi, z jakimiś osobami, z otoczeniem, z pacjentem, z użytkownikiem; interakcja ze środowiskiem, ze światem
 • Owe skłonności mężczyzn do utrudniania rozmowy okazują się większe w ich interakcjach z kobietami niż w grupach złożonych z samych mężczyzn [...].

  źródło: NKJP: Eugenia Mandal: Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach, 2008

  Doświadczenia pierwszych lat życia są fundamentem w budowaniu nastawienia wobec siebie i świata. To one budują poczucie zasadniczej ufności, która pozwala na interakcję z otoczeniem.

  źródło: NKJP: ks. Krzysztof Zdziarski: Komu ufa młodzież?, Wychowawca nr 187-188, 2008-07

  [...] zaobserwowano, że neutrina mogą wchodzić w interakcje z innymi cząstkami elementarnymi [...].

  źródło: NKJP: Sławomir Zagórski: Najwyższe stężenie inteligencji, Gazeta Wyborcza, 1998-03-06

  Z kolei interakcje między jednostkami tworzą społeczeństwo.

  źródło: NKJP: Andrzej Siemaszko: Granice tolerancji: o teoriach zachowań dewiacyjnych, 1993

  Takim przykładem dialogu są interakcje między nauczycielem a uczniem.

  źródło: NKJP: Janusz Mastalski: Zarys teorii wychowania, 2002

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. interakcja
  interakcje
  D. interakcji
  interakcji
  neut
  interakcyj
  char
  C. interakcji
  interakcjom
  B. interakcję
  interakcje
  N. interakcją
  interakcjami
  Ms. interakcji
  interakcjach
  W. interakcjo
  interakcje
 • bez ograniczeń + interakcja +
  (KOGO/CZEGO) + z KIM/CZYM
  bez ograniczeń + interakcja +
  między CZYM[sub]pl[/sub]
  bez ograniczeń + interakcja +
  między CZYM a CZYM
 • internac.

  ang. interction

  fr. interaction

  niem. Interaktion

  łac. actiō 'działanie, robienie' + łac. inter 'między'

CHRONOLOGIZACJA:
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2012