jawić się

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

2. jako raj

 • 2.

  książk.  być postrzeganym w określony sposób
 • Dopełnienie wyrażone przymiotnikiem ma taką samą liczbę i rodzaj jak podmiot zdania.

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  słownictwo oceniające

 • synonimy:  malować się
  • ktoś jawi się komuś księciem z bajki, obrońcą wolności, pocieszycielem cierpiących; coś mitem, pałacem, rajem
  • ktoś jawi się komuś jako antysemita, jako bohater, jako człowiek honoru, jako twórca, jako zbawca; jako antypatyczny; coś jako cud, jako dramat miłosny, jako raj; jako anachroniczne, jako dobre, jako właściwe, jako złe
 • Rozstanie może jawić się jako bardzo rozsądna i słuszna decyzja, a mimo to przeważnie związane jest z cierpieniem.

  źródło: NKJP: Chmurne niebo rozstań, Cosmopolitan, 2000, nr 9

  To prawda, że towarzystwo ubezpieczeniowe może w takiej sytuacji jawić się klientowi jako firma nieludzka.

  źródło: NKJP: R. Nadaj: Chętnie cię ubezpieczę, bo dostanę prowizję..., Tygodnik Ciechanowski, 2005-04-18

  Zarysowana tutaj wizja może jawić się jako zbyt optymistyczna, skoro w świecie wciąż istnieje zło i dokonuje spustoszenia swoją destrukcyjną mocą.

  źródło: NKJP: Janusz Królikowski: Aby królował Chrystus!, 2008

  Każdy, kto do niej [do Ameryki] jechał, wybierał się niczym na tamten świat. Jawiła się im albo rajem pełnym gór ze złota, albo piekłem, doliną Jozafata zalaną po brzegi występkiem, nikczemnością, ludzką niedolą.

  źródło: NKJP: Tadeusz Konwicki: Wiatr i pył, 2008

  Zaledwie parę dziesiątek lat temu Wszechświat jawił się badaczom nieba takim, jakim widziały go lustra największych teleskopów

  źródło: NKJP: Piotr Wierzbicki: Zapis świata. Traktat metafizyczny, 2009

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. jawię się
  jawimy się
  2 os. jawisz się
  jawicie się
  3 os. jawi się
  jawią się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. jawiłem się
  +(e)m się jawił
  jawiłam się
  +(e)m się jawiła
  jawiłom się
  +(e)m się jawiło
  jawiliśmy się
  +(e)śmy się jawili
  jawiłyśmy się
  +(e)śmy się jawiły
  2 os. jawiłeś się
  +(e)ś się jawił
  jawiłaś się
  +(e)ś się jawiła
  jawiłoś się
  +(e)ś się jawiło
  jawiliście się
  +(e)ście się jawili
  jawiłyście się
  +(e)ście się jawiły
  3 os. jawił się
  jawiła się
  jawiło się
  jawili się
  jawiły się

  bezosobnik: jawiono się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się jawił
  będę się jawić
  będę się jawiła
  będę się jawić
  będę się jawiło
  będę się jawić
  będziemy się jawili
  będziemy się jawić
  będziemy się jawiły
  będziemy się jawić
  2 os. będziesz się jawił
  będziesz się jawić
  będziesz się jawiła
  będziesz się jawić
  będziesz się jawiło
  będziesz się jawić
  będziecie się jawili
  będziecie się jawić
  będziecie się jawiły
  będziecie się jawić
  3 os. będzie się jawił
  będzie się jawić
  będzie się jawiła
  będzie się jawić
  będzie się jawiło
  będzie się jawić
  będą się jawili
  będą się jawić
  będą się jawiły
  będą się jawić

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. jawmy się
  2 os. jaw się
  jawcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. jawiłbym się
  bym się jawił
  jawiłabym się
  bym się jawiła
  jawiłobym się
  bym się jawiło
  jawilibyśmy się
  byśmy się jawili
  jawiłybyśmy się
  byśmy się jawiły
  2 os. jawiłbyś się
  byś się jawił
  jawiłabyś się
  byś się jawiła
  jawiłobyś się
  byś się jawiło
  jawilibyście się
  byście się jawili
  jawiłybyście się
  byście się jawiły
  3 os. jawiłby się
  by się jawił
  jawiłaby się
  by się jawiła
  jawiłoby się
  by się jawiło
  jawiliby się
  by się jawili
  jawiłyby się
  by się jawiły

  bezosobnik: jawiono by się

  bezokolicznik: jawić się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: jawiąc się

  gerundium: jawienie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: jawiący się

 • bez ograniczeń + jawić się +
  (KOMU) + jako KTO/CO
  bez ograniczeń + jawić się +
  (GDZIE) + jako KTO/CO
  bez ograniczeń + jawić się +
  (KOMU) + jako JAKI
  bez ograniczeń + jawić się +
  (GDZIE) + jako JAKI
  bez ograniczeń + jawić się +
  (KOMU) + KIM/CZYM
  bez ograniczeń + jawić się +
  (KOMU) + JAKIM
 • psł. *aviti 'czynić jawnym, widocznym, znanym'