oskarżony

 • osoba postawiona przed sądem z zarzutem popełnienia przestępstwa
 • W odniesieniu do kobiet używa się wyrazu oskarżona.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  sąd

 • synonimy:  podsądny
  • główny oskarżony
  • podejrzani i oskarżeni, świadkowie i oskarżeni
  • adwokat, charakterystyka, obrona, obrońca, ostatnie słowo, przesłuchanie, przezwisko, świadek, wina, zeznanie oskarżonego
  • ława oskarżonych
  • kara dla oskarżonego
  • oskarżony milczy, odwołał zeznania, (nie) przyznał się do winy, zaprzeczył, zeznał
  • bronić, wysłuchać oskarżonego
  • udowodnić winę, wymierzyć karę oskarżonemu
  • obciążyć, przesłuchać, reprezentować, skazać, skuć, ukarać, uniewinnić; konwojować, prowadzić, wprowadzić, wyprowadzić oskarżonego
  • wstawić się za oskarżonym
 • Sądził ich sprawiedliwie […], nim wydał wyrok, wysłuchał świadków i oskarżonych, ale rzadko uwalniał ich od winy.

  źródło: NKJP: Iwona Surmik: Ostatni smok, 2005

  Głównego oskarżonego reprezentował znakomity mecenas warszawski [...].

  źródło: NKJP: Stanisław Milewski: Ciemne sprawy międzywojnia, 2002

  Na ławie oskarżonych zasiedli członkowie kolaboracyjnej organizacji.

  źródło: NKJP: Marcin Wolski: Alterland, 2003

  [...] czy oskarżony ma coś do powiedzenia na swoją obronę?

  źródło: NKJP: Wojciech Kuczok: Senność, 2009

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. oskarżony
  oskarżeni
  ndepr
  oskarżone
  depr
  D. oskarżonego
  oskarżonych
  C. oskarżonemu
  oskarżonym
  B. oskarżonego
  oskarżonych
  N. oskarżonym
  oskarżonymi
  Ms. oskarżonym
  oskarżonych
  W. oskarżony
  oskarżeni
  ndepr
  oskarżone
  depr
 • Zob. skarżyć

CHRONOLOGIZACJA:
SPXVI
SJPXVII
SL: pod: oskarżyć
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 30.04.2013