likwidator szkód

 • specjalista, który zajmuje się wyceną szkód poniesionych przez ubezpieczonego w celu przyznania mu odszkodowania
 • Używana też forma skrócona: likwidator.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  ubezpieczenia


  CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Praca

  zawody

  • agent ubezpieczeniowy i likwidator szkód
 • Po oględzinach samochodu przez likwidatora szkód uznano, iż szkodę należy likwidować metodą szkody całkowitej.

  źródło: NKJP: Andrzej Makowski: Obowiązek czy dobra wola?, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2001-05-02

  Wszelkie kalkulacje napraw sporządzane przez likwidatorów szkód opierają się na normach i technologiach napraw określonych przez producenta samochodu [...].

  źródło: NKJP: Charakterystyka ubezpieczeń komunikacyjnych na przykładzie ubezpieczeń OC i AC cz. 1, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2003-05-06

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m1, odmienny: likwidator

Data ostatniej modyfikacji: 05.03.2014