łudzić

 • powodować, że ktoś zaczyna mieć fałszywe wyobrażenie o czymś
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  słownictwo oceniające

  • łudzić mirażem czegoś, nadzieją, obietnicami
 • [...] kręte strumienie [...] łudziły wzrok swą pozorną bliskością, lecz w rzeczywistości dotarcie do nich pochłaniało nieraz kilka dni uciążliwego wspinania się i schodzenia po stromych stokach.

  źródło: NKJP: Alfred Szklarski: Tomek wśród łowców głów, 1965

  [...] szkoleniowcy [...] często łudzą wieloma obietnicami danymi zdecydowanie na wyrost - na przykład że ktoś przez dwa dni nauczy się, jak być doskonałym przywódcą [...].

  źródło: NKJP: Marek Wojciech Warecki: Praktyczny przewodnik dla uczestników szkoleń, czyli jak przeżyć każde szkolenie, 2006

  Gdy w latach 70. został wikarym w jednej z lubelskich parafii, wrócili do niego, łudząc go obietnicą pomocy materialnej dla parafii. I tym razem wysiłki SB spełzły na niczym.

  źródło: NKJP: Kuszenie kapłanów, Dziennik Polski, Magazyn, 2003-12-05 -

  [...] łudzono ludy państw wojujących, że zwycięstwo przyniesie im ogromne korzyści, zdobycie nowych, bogatych ziem, a wraz z tym ogólny wzrost dobrobytu itp.

  źródło: NKJP: Janusz Pajewski: Historia powszechna 1871-1918, 1967

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. łudzę
  łudzimy
  2 os. łudzisz
  łudzicie
  3 os. łudzi
  łudzą

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. łudziłem
  +(e)m łudził
  łudziłam
  +(e)m łudziła
  łudziłom
  +(e)m łudziło
  łudziliśmy
  +(e)śmy łudzili
  łudziłyśmy
  +(e)śmy łudziły
  2 os. łudziłeś
  +(e)ś łudził
  łudziłaś
  +(e)ś łudziła
  łudziłoś
  +(e)ś łudziło
  łudziliście
  +(e)ście łudzili
  łudziłyście
  +(e)ście łudziły
  3 os. łudził
  łudziła
  łudziło
  łudzili
  łudziły

  bezosobnik: łudzono

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę łudził
  będę łudzić
  będę łudziła
  będę łudzić
  będę łudziło
  będę łudzić
  będziemy łudzili
  będziemy łudzić
  będziemy łudziły
  będziemy łudzić
  2 os. będziesz łudził
  będziesz łudzić
  będziesz łudziła
  będziesz łudzić
  będziesz łudziło
  będziesz łudzić
  będziecie łudzili
  będziecie łudzić
  będziecie łudziły
  będziecie łudzić
  3 os. będzie łudził
  będzie łudzić
  będzie łudziła
  będzie łudzić
  będzie łudziło
  będzie łudzić
  będą łudzili
  będą łudzić
  będą łudziły
  będą łudzić

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. łudźmy
  2 os. łudź
  łudźcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. łudziłbym
  bym łudził
  łudziłabym
  bym łudziła
  łudziłobym
  bym łudziło
  łudzilibyśmy
  byśmy łudzili
  łudziłybyśmy
  byśmy łudziły
  2 os. łudziłbyś
  byś łudził
  łudziłabyś
  byś łudziła
  łudziłobyś
  byś łudziło
  łudzilibyście
  byście łudzili
  łudziłybyście
  byście łudziły
  3 os. łudziłby
  by łudził
  łudziłaby
  by łudziła
  łudziłoby
  by łudziło
  łudziliby
  by łudzili
  łudziłyby
  by łudziły

  bezosobnik: łudzono by

  bezokolicznik: łudzić

  imiesłów przysłówkowy współczesny: łudząc

  gerundium: łudzenie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: łudzący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: łudzony

 • bez ograniczeń + łudzić +
  KOGO + (CZYM)
  bez ograniczeń + łudzić +
  KOGO + (że ZDANIE)
 • psł. *luditi 'wabiąc oszukiwać, zwodzić; kusić, wabić, nęcić'

CHRONOLOGIZACJA:
SStp
SPXVI
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2012