represja karna

 • kara za popełnione przestępstwo
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  więzienie i kara

  • represja karna wobec sprawców, w stosunku do sprawców
  • surowa represja karna
  • liberalizacja represji karnej
  • zaostrzenie represji karnej
 • Wnioskowana kara ma odstraszyć innych od popełnienia takiego czynu. Każdy musi być świadomy, że podobne postępowanie spotka się z szybką, surową represją karną.

  źródło: NKJP: Anna Szałkowska: Koniec sprawy o pobicie, Dziennik Bałtycki, 2009-06-12

  [...] ujawniono szereg innych przypadków wrogich działań antysocjalistycznych, które zwalczano również przy użyciu środków represji karnej (np. aresztowano, oskarżono i skazano Melchiora Wańkowicza, aresztowano Stanisława Salmonowicza i innych).

  źródło: NKJP: Prokuratura generalna, Uwagi antysocjalistycznej, Kultura,1981

  - Czy często policjanci odstępują od represji karnych w przypadku przekroczenia prędkości?
  - 80 procent interwencji policji drogowej kończy się pouczeniami. Tylko 20 proc. kończy się represjami karnymi.

  źródło: NKJP: Henryk Piec: Maszyny zamiast policjantów, Dziennik Bałtycki, 2011

  [...] na stu złoczyńców ujętych zostaje zaledwie dwudziestu pięciu! Ilu z nich zaś sądy skazują tak, by kara była dotkliwa i skuteczna, można się tylko domyślać. Sądząc jednak po stale rosnącym wskaźniku przestępczości, represje karne są niewystarczające, więc o „nieuchronności kary” w realiach polskich nie bardzo można mówić.

  źródło: NKJP: Adam Lipczyński: Zero tolerancji, Detektyw, 1999

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny: represja, karna

Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2018