adres zwrotny

  • adres nadawcy przesyłki pocztowej, podany na niej na wypadek, gdyby była konieczność jej zwrotu do nadawcy lub gdyby odbiorca chciał się z nadawcą skontaktować listownie
  • CZŁOWIEK I TECHNIKA

    Komunikacja na odległość

    poczta

    • napisać, podać adres zwrotny
      brak adresu zwrotnego
  • List nadany na poste restante leży w urzędzie 14 dni. Po tym okresie, jeżeli nie zostanie odebrany, odsyłany jest do nadawcy. Jeżeli na kopercie brak adresu zwrotnego, przesyłka wędruje do Urzędu Niedoręczonych Przesyłek w Koluszkach.

    źródło: NKJP: (kr): Tajemnicze listy, Dziennik Elbląski, 1998

    Jedno jest pewne – premier nie zareaguje na list Jędrucha. Dał to do zrozumienia Michał Tober, rzecznik rządu. Po pierwsze nie zna adresu zwrotnego, a po drugie nie zaangażuje się w starania, by Jędruch otrzymał list żelazny, o co biznesmen prosi.

    źródło: NKJP: Agata Pustułka: Komu dawał Józef Jędruch, Trybuna Śląska, 2003-03-20

  • typ frazy: fraza rzeczownikowa

    m3, odmienny: adres, zwrotny

Data ostatniej modyfikacji: 08.08.2012