doktor dekretów

 • w średniowieczu osoba, która ukończyła fakultet prawniczy na uniwersytecie
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Tradycja

  świat dawnych epok i wydarzenia historyczne


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa

  • tytuł doktora dekretów
 • Po zakończeniu nauki na Wydziale Filozoficznym Amicinus rozpoczął studia prawnicze. 14 lutego 1495 r. znalazł się w gronie profesorów Wydziału Prawa jako doktor dekretów.

  źródło: NKJP: Poczet rektorów uniwersytetu: Dziennik Polski, 2001-11-19

  Po śmierci papieskiego notariusza w 1368 r. prowizję na prepozyturę mariacką otrzymał w następnym roku Mikołaj z Kórnika, doktor dekretów i kanonik krakowski.

  źródło: NKJP: Stanisław Szczur: Papież Urban V i powstanie uniwersytetu w Krakowie w 1364 r., 1999

  Był syn mieszczanina szadkowskiego Stanisława, studia uniwersyteckie rozpoczął w 1428 r. na Akademii Krakowskiej, na wydziale sztuk wyzwolonych i ukończył je z tytułem magistra. Następnie studiował prawo uzyskując około 1460 r. tytuł doktora dekretów.

  źródło: Internet

  Stosunkowo nieliczny początkowo fakultet prawa w następnych dziesięcioleciach uległ wzmocnieniu, gdy obok starych profesorów pojawili się doktorzy dekretów, którzy stopnie zdobyli nie tylko na uczelni w Krakowie [....].

  źródło: Internet

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m1, odmienny: doktor

Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2014