metro

 • szybka kolej miejska, która częściowo lub w całości biegnie podziemnymi korytarzami
 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Transport

  transport lądowy


  CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Najbliższe środowisko życia człowieka

  miasto

 • synonimy:  kolej podziemna
  hiperonimy:  kolej
  • dwupiętrowe; berlińskie, londyńskie, warszawskie, stołeczne metro
  • pracownicy; bramki, linia, przystanek, sieć, stacja, tunel, wagon; budowa metra
  • jazda, dojazd, przejazd, przejażdżka, przewóz metrem
  • wejście do metra; wyjście z metra
  • bilet; dotacje, pieniądze, środki, wydatki na metro
  • budować wybudować, zbudować; wysadzić metro
  • dojechać/dojeżdżać, jechać/jeździć, pojechać przyjechać/przyjeżdżać metrem
  • wejść do metra; wyjść z metra
  • wsiąść/wsiadać do metra
 • Przy okazji drążenia korytarzy stołecznego metra nikt nie pomyślał, że mogłoby ono pełnić rolę największego w Warszawie schronu.

  źródło: NKJP: Podziemne kryjówki: Dziennik Polski, 2001-11-24

  W Paryżu zaczęła kursować większość linii metra.

  źródło: NKJP: Robert Sołtyk: Gazeta Wyborcza, 1995-12-18

  Zwykle chodzę pieszo [...], a kiedy jeżdżę metrem, wysiadam na stacji Puszkinskaja.

  źródło: NKJP: Maria Nurowska: Rosyjski kochanek, 1996

  Dziś wsiadłem do metra na Porte d'Orléans.

  źródło: NKJP: Andrzej Bobkowski: Szkice piórkiem, 1997

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. metro
  metra
  D. metra
  meter
  C. metru
  metrom
  B. metro
  metra
  N. metrem
  metrami
  Ms. metrze
  metrach
  W. metro
  metra

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • fr. métro

  Skrót od métropolitain 'stołeczny, wielkomiejski'

CHRONOLOGIZACJA:
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2009