zostawać

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

5. bez pracy

 • 5.

  wskutek działania czynników zewnętrznych znajdować się w określonej sytuacji, nazwanej następującym wyrażeniem przyimkowym
 • ATEMATYCZNY

 • synonimy:  zostawać się
  • zostawać bez dachu nad głową, bez grosza, bez pieniędzy, bez pracy, bez środków do życia; bez broni, bez dowódcy; bez niczego; bez opieki, bez pomocy; bez wody;
  • zostawać na łasce czyjejś, na łaskawym chlebie
  • zostawać przy władzy; przy życiu
 • Stanąłem i wyciągnąłem kajak na ląd, po czym zdjąłem mokre kąpielówki, zostając bez ubrania.

  źródło: NKJP: Radosław Milczarek: Formelana, 2010

  Chwytała się potem różnych dorywczych zajęć, tłumaczyła, udzielała korepetycji, ale pracodawcy wcześniej czy później dowiadywali się, że nauczycielka ich dzieci jest „wrogiem narodu” i pisarka znowu zostawała bez pracy.

  źródło: NKJP: Nobel dla Herty Müller, Zeszyty Poetyckie, 2010-10-23

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. zostaję
  zostajemy
  2 os. zostajesz
  zostajecie
  3 os. zostaje
  zostają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. zostawałem
  +(e)m zostawał
  zostawałam
  +(e)m zostawała
  zostawałom
  +(e)m zostawało
  zostawaliśmy
  +(e)śmy zostawali
  zostawałyśmy
  +(e)śmy zostawały
  2 os. zostawałeś
  +(e)ś zostawał
  zostawałaś
  +(e)ś zostawała
  zostawałoś
  +(e)ś zostawało
  zostawaliście
  +(e)ście zostawali
  zostawałyście
  +(e)ście zostawały
  3 os. zostawał
  zostawała
  zostawało
  zostawali
  zostawały

  bezosobnik: zostawano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę zostawał
  będę zostawać
  będę zostawała
  będę zostawać
  będę zostawało
  będę zostawać
  będziemy zostawali
  będziemy zostawać
  będziemy zostawały
  będziemy zostawać
  2 os. będziesz zostawał
  będziesz zostawać
  będziesz zostawała
  będziesz zostawać
  będziesz zostawało
  będziesz zostawać
  będziecie zostawali
  będziecie zostawać
  będziecie zostawały
  będziecie zostawać
  3 os. będzie zostawał
  będzie zostawać
  będzie zostawała
  będzie zostawać
  będzie zostawało
  będzie zostawać
  będą zostawali
  będą zostawać
  będą zostawały
  będą zostawać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. zostawajmy
  2 os. zostawaj
  zostawajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. zostawałbym
  bym zostawał
  zostawałabym
  bym zostawała
  zostawałobym
  bym zostawało
  zostawalibyśmy
  byśmy zostawali
  zostawałybyśmy
  byśmy zostawały
  2 os. zostawałbyś
  byś zostawał
  zostawałabyś
  byś zostawała
  zostawałobyś
  byś zostawało
  zostawalibyście
  byście zostawali
  zostawałybyście
  byście zostawały
  3 os. zostawałby
  by zostawał
  zostawałaby
  by zostawała
  zostawałoby
  by zostawało
  zostawaliby
  by zostawali
  zostawałyby
  by zostawały

  bezosobnik: zostawano by

  bezokolicznik: zostawać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: zostając

  gerundium: zostawanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: zostający

  odpowiednik aspektowy: zostać

 • Zob. zostać