ktoś zostaje na drugi rok

 • ktoś, ze względu na złe wyniku w nauce i otrzymanie negatywnej oceny z danego przedmiotu lub przedmiotów, nie otrzymuje zgody na przejście na kolejny etap edukacji i musi jeszcze raz powtarzać naukę na tym samym etapie
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Edukacja i oświata

  szkoła

 • Wychowawca klasy twierdzi, że gdyby Andrzej chodził do szkoły, to bez problemu poprawiłby złe oceny. - To był naprawdę spokojny i grzeczny chłopiec, dlatego się dziwię, czemu to zrobił. Przecież inni też zostają na drugi rok i świat się od tego nie zawali - zastanawia się wychowawca.

  źródło: NKJP: (gram): Partnerzy z Popradu, Tygodnik Podhalański, 1997

  W kilku wypowiedziach pojawia się to samo spostrzeżenie: w gimnazjach i szkołach zawodowych najgorzej jest z klasami pierwszymi. [...] Większość tych, z którymi są problemy z zachowaniem, po prostu nie zdaje. Część w ogóle odchodzi ze szkoły, część zostaje na drugi rok, ale już są spokojniejsi.

  źródło: NKJP: Halina Czarnecka: Szkoły. Skąd bierze się agresja?, Mazowieckie To i Owo, 2008-04-02

 • typ frazy: fraza czasownikowa

  ndk, npch; odmienny: zostawać

  odpowiednik aspektowy: ktoś został na drugi rok

Data ostatniej modyfikacji: 02.11.2015