grunt pod nogami

grunt pod stopami

 • poczucie pewności i bezpieczeństwa
  • grunt pod stopami
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Stany psychiczne człowieka

  emocje i uczucia


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

  • pewny, stały, twardy grunt pod nogami
  • mieć, odzyskać, poczuć, stracić, tracić, znaleźć grunt pod nogami
 • Nie był jej dany rozwój w sytuacji mniej więcej stałej, przewidywalnej i bezpiecznej, dlatego też rozstanie rodziców kojarzy się jej nie tyle z głębokim cierpieniem, ile z całkowitą utratą gruntu pod nogami.

  źródło: NKJP: Zofia Milska-wrzosińska: Para z dzieckiem czyli niezupełnie poprawne politycznie uwagi o rodzicielstwie, 2005

  Ludzie, którzy oddali Bogu wszystko, nagle tracą cały grunt pod nogami. Jedynym rozwiązaniem było dla nich pełniejsze rzucenie się w miłosierdzie Boga i zawierzenie tylko Jemu.

  źródło: Jan Paulas: Oni nas stworzyli, 00202-04

  [...] los nigdy nie daje podstaw do błogiego spokoju i zadowolenia: co dzień można stracić grunt pod nogami, zrozumieć własną nicość, stracić zmysły.

  źródło: NKJP: Anna Bojarska, Maria Bojarska: Siostry B., 1996

  Zdaniem brukselskich urzędników ostatnie 5 lat pozwoliło konkurentom Microsoftu zyskać grunt pod nogami. Sam Microsoft także wykazał wolę współpracy z innymi firmami.

  źródło: NKJP: Michał Chudziński: Microsoft bez kontroli Komisji Europejskiej, Dziennik Internautów, 2009-03-05

  W tym straszliwym zamęcie, w którym jedyną troską społeczeństw jest, czy wojna będzie dziś, czy jutro, w tej epoce nie do opisania, wieszczonej przez średniowieczne proroctwa, obliczające koniec świata na rok 1944, gdzież można znaleźć grunt pod stopami?

  źródło: NKJP: Kazimierz Wyka: Rzecz wyobraźni, 1959

  Ludzka psychika raczej nie przepada za stanami niepewności czy nieoznaczoności. Utrata twardego gruntu pod stopami to newralgiczny proces.

  źródło: NKJP: „Kwirion”; „Alienkaa”; „Vangel”: Re: Podważenie wiary we własny potencjał, Usenet -- pl.sci.psychologia, 2001-12-29

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m3, odmienny: grunt
  Zwykle lp

Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2013