kultura

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

1. dorobek cywilizacji

 • 1.

  duchowy i materialny dorobek społeczności żyjącej w jakimś czasie na określonym terenie
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  • bogata, wspaniała; miejscowa, rodzima; inna, obca, odmienna, odrębna; dzisiejsza, nowoczesna, nowożytna, powojenna, współczesna; dawna, prastara, stara kultura; kultura grecka, niemiecka, polska,...; ludowa, narodowa, regionalna, światowa; egejska, hellenistyczna, łużycka, śródziemnomorska; chrześcijańska, żydowska; duchowa, materialna, religijna; antyczna, renesansowa, starożytna, średniowieczna; chłopska, dworska, mieszczańska, pasterska, szlachecka; popularna, społeczna; socjalistyczna
  • kultura górali, Indian, jakichś ludów, Majów, Romów, Sumerów; narodu, państwa, społeczeństwa; mniejszości, warstw niższych; Indii, jakiegoś kraju, Podhala, Polski, Wschodu, Zachodu; regionu, środowiska, wsi; islamu; kultury świata
  • kultura i cywilizacja, kultura i edukacja, kultura i filozofia, kultura i literatura, kultura i natura, kultura i nauka, kultura i obyczaje, kultura i obyczajowość, kultura i polityka, kultura i religia, kultura i rozrywka, kultura i sztuka, kultura i turystyka, kultura i zwyczaje; gospodarka i kultura, historia i kultura, język i kultura, oświata i kultura, przyroda i kultura, społeczeństwo i kultura, tradycja i kultura, wiedza i kultura
  • badacz, historyk, krytyk, socjolog, znawca; ambasador, animator, działacz, mecenas, minister, pracownik; dobra, dzieło, pomnik, produkt, skarby, teksty, wytwór, zabytki; dziedzictwo, tradycja, wartości; relikty, ślady; centrum, dom, instytucja, ministerstwo, ośrodek, placówka, urząd; krąg, niwa, obszar, pole, przestrzeń, sfera, świat; model, typ, wzorzec, wzór; postęp, rozkwit, rozwój; kryzys, upadek; ciągłość, jedność; dzieje, historia, teoria; dni, festiwal, tydzień kultury; konflikt kultur
  • szacunek, zasługi dla kultury; dostęp do kultury
  • nakłady, pieniądze, środki, wydatki; wpływ na kulturę; walka o kulturę; wkład w kulturę
  • badania nad kulturą; kontakt, spotkania z kulturą
  • nauki, wiedza o kulturze; przemiany, uczestnictwo w kulturze
  • rozwijać, tworzyć, wzbogacić/wzbogacać kulturę; krzewienie, promowanie, propagowanie, upowszechnienie/upowszechnianie; finansowanie, kształtowanie, odrodzenie kultury; przenikanie się kultur
  • interesować się; zafascynowany kulturą
  • zasłużony dla kultury
  • zakorzeniony w kulturze
 • Do dóbr kultury szczególnie atrakcyjnych [...] trzeba zaliczyć: zachowane tradycje, plemienne zwyczaje, obrzędy, obchody świąt i uroczystości rodzinnych, stroje, tradycyjną kuchnię i zajęcia typowe dla danej grupy etnicznej [...].

  źródło: NKJP: Dominika Zaręba: Ekoturystyka: wyzwania i nadzieje, 2000

  W tradycji i kulturze polskiej patriotyzm podniesiony został do godności najwyższej cnoty.

  źródło: NKJP: Jerzy Boniecki: O pułapkach patriotyzmu, Gazeta Wyborcza, 1992-12-30

  W powiecie chrzanowskim tradycje kolędnicze nie są [...] zbyt mocno zakorzenione w kulturze ludowej. Teksty i melodie kolęd oraz pastorałek są mieszaniną różnych kultur z różnych regionów.

  źródło: NKJP: Zachować tradycję, Dziennik Polski, 2001-01-16

  W gminach wiejskich przeznacza się średnio pięciokrotnie mniej na kulturę niż w gminach miejskich.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 14.07.2000

  W komunikacji między barbarzyńcami a przedstawicielami rzymskiej cywilizacji występowały liczne nieporozumienia spowodowane odmiennością kultur i zwykłym niedostatkiem wiedzy.

  źródło: NKJP: Karol Modzelewski: Barbarzyńska Europa, 2004

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. kultura
  kultury
  D. kultury
  kultur
  C. kulturze
  kulturom
  B. kulturę
  kultury
  N. kulturą
  kulturami
  Ms. kulturze
  kulturach
  W. kulturo
  kultury
 • łac. cultūra 'uprawa ziemi, hodowla; kształcenie, pielęgnacja'