rozpatrywać

 • dokładnie zapoznawać się z czymś i analizować w celu oceny lub podjęcia jakiejś decyzji
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka

  • jury, komisja, rada, sąd, sejm, zespół ekspertów rozpatruje
  • rozpatrywać akt oskarżenia, apelację, kandydaturę, oferty, okoliczności, plany, problem, projekt, propozycję, prośbę, przyczynę czegoś, sprawę, stan rzeczy, sytuację, warianty, winę, wniosek, zagadnienie, zażalenie, żądania
  • rozpatrywać na posiedzeniu
  • rozpatrywać pry okrągłym stole; przy drzwiach zamkniętych
  • rozpatrywać w jakichś kategoriach, w oderwaniu od czegoś, w jakimś trybie
  • rozpatrywać z jakiegoś punktu widzenia
  • rozpatrywać drobiazgowo, uważnie; kolegialnie; kilkakrotnie, ponownie
 • Najwyższy Sąd Wojskowy, który rozpatrywał sprawę w końcu sierpnia, zatwierdził karę.

  źródło: NKJP: Stanisław Milewski: Ciemne sprawy międzywojnia, 2002

  Pięciu zaufanych oficerów rozpatrywało sprawy przy drzwiach zamkniętych, bez adwokata i bez prokuratora, wydane zaś przez nich wyroki śmierci musiały być wykonane w ciągu czterdziestu ośmiu godzin.

  źródło: NKJP: Michał Komar: Wtajemniczenia, 2009

  Zagadnienie tolerancji w Średniowieczu trzeba rozpatrywać w kontekście ówczesnych stosunków polityczno-kościelnych.

  źródło: NKJP: Daniel Olszewski: Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, 1996

  Już kilkakrotnie rozpatrywałem wszystkie argumenty przemawiające na korzyść lub niekorzyść każdego z tych dwóch rozwiązań.

  źródło: NKJP: Jerzy Andrzejewski: Miazga, 1979

  Z wrodzoną trzeźwością umysłu rozpatrywała korzyści, jakie mogłaby przynieść propozycja Janka.

  źródło: NKJP: Daniel Odija: Kronika umarłych, 2010

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. rozpatruję
  rozpatrujemy
  2 os. rozpatrujesz
  rozpatrujecie
  3 os. rozpatruje
  rozpatrują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. rozpatrywałem
  +(e)m rozpatrywał
  rozpatrywałam
  +(e)m rozpatrywała
  rozpatrywałom
  +(e)m rozpatrywało
  rozpatrywaliśmy
  +(e)śmy rozpatrywali
  rozpatrywałyśmy
  +(e)śmy rozpatrywały
  2 os. rozpatrywałeś
  +(e)ś rozpatrywał
  rozpatrywałaś
  +(e)ś rozpatrywała
  rozpatrywałoś
  +(e)ś rozpatrywało
  rozpatrywaliście
  +(e)ście rozpatrywali
  rozpatrywałyście
  +(e)ście rozpatrywały
  3 os. rozpatrywał
  rozpatrywała
  rozpatrywało
  rozpatrywali
  rozpatrywały

  bezosobnik: rozpatrywano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę rozpatrywał
  będę rozpatrywać
  będę rozpatrywała
  będę rozpatrywać
  będę rozpatrywało
  będę rozpatrywać
  będziemy rozpatrywali
  będziemy rozpatrywać
  będziemy rozpatrywały
  będziemy rozpatrywać
  2 os. będziesz rozpatrywał
  będziesz rozpatrywać
  będziesz rozpatrywała
  będziesz rozpatrywać
  będziesz rozpatrywało
  będziesz rozpatrywać
  będziecie rozpatrywali
  będziecie rozpatrywać
  będziecie rozpatrywały
  będziecie rozpatrywać
  3 os. będzie rozpatrywał
  będzie rozpatrywać
  będzie rozpatrywała
  będzie rozpatrywać
  będzie rozpatrywało
  będzie rozpatrywać
  będą rozpatrywali
  będą rozpatrywać
  będą rozpatrywały
  będą rozpatrywać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. rozpatrujmy
  2 os. rozpatruj
  rozpatrujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. rozpatrywałbym
  bym rozpatrywał
  rozpatrywałabym
  bym rozpatrywała
  rozpatrywałobym
  bym rozpatrywało
  rozpatrywalibyśmy
  byśmy rozpatrywali
  rozpatrywałybyśmy
  byśmy rozpatrywały
  2 os. rozpatrywałbyś
  byś rozpatrywał
  rozpatrywałabyś
  byś rozpatrywała
  rozpatrywałobyś
  byś rozpatrywało
  rozpatrywalibyście
  byście rozpatrywali
  rozpatrywałybyście
  byście rozpatrywały
  3 os. rozpatrywałby
  by rozpatrywał
  rozpatrywałaby
  by rozpatrywała
  rozpatrywałoby
  by rozpatrywało
  rozpatrywaliby
  by rozpatrywali
  rozpatrywałyby
  by rozpatrywały

  bezosobnik: rozpatrywano by

  bezokolicznik: rozpatrywać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: rozpatrując

  gerundium: rozpatrywanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: rozpatrujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: rozpatrywany

  odpowiednik aspektowy: rozpatrzyć

 • Rzosobowy + rozpatrywać +
  CO
 • Czasownik wielokrotny z suf. -yw- do rozpatrzyć.
  Zob. patrzeć

CHRONOLOGIZACJA:
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 21.07.2012