wspólnota majątkowa

wspólność majątkowa

 • urzęd.  zasada prawna polegająca na tym, że od dnia zawarcia małżeństwa każdy z małżonków ma jednakowe prawo własności do nabywanego majątku
  • wspólność majątkowa
  • wspólność małżeńska
 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Rodzina

  relacje rodzinne


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  własność

  • małżeńska wspólnota majątkowa
  • pozostawać we wspólnocie majątkowej, znieść wspólnotę majątkową
 • W prawie miejskim prawo magdeburskie przewidywało odrębność majątkową małżonków, a w chełmińskim obowiązywała wspólnota majątkowa i mąż mógł dysponować wspólną własnością bez zgody żony - zgodnie z zasadami handlu, w którym spłata długów zmarłego miała pierwszeństwo przed zabezpieczeniem jego rodziny.

  źródło: NKJP: Urszula Augustyniak: Historia Polski 1572-1795, 2008

  Aby sąd orzekł zniesienie wspólnoty majątkowej, musi uznać, że są ku temu szczególnie ważne powody. Na przykład alkoholizm jednego z małżonków, uzależnienie od narkotyków czy też od hazardu.

  źródło: NKJP: Piotr Pytlakowski: Poszukiwacze skarbów, Polityka, 2002-09-14

  Małżeństwo, które nie pozostaje we wspólnocie majątkowej, zorientowawszy się (mam nadzieję, szybko, bo popieram rozwijanie obywatelskiej świadomości podatkowej), że wspólne opodatkowanie jest dla niego korzystne, składa deklarację, że jednak pozostaje we wspólnocie majątkowej.

  źródło: NKJP: Joanna Szczęsna: Panie pośle, podatnik patrzy, Gazeta Wyborcza, 1992-08-08

  Mąż i żona mogą wreszcie podpisać umowę zastępującą wspólność majątkową - rozdzielnością. Jeżeli rozdzielność ustanawiają jeszcze przed zawarciem związku, każdy zachowa zarówno majątek sprzed ślubu, jak i nabyty później.

  źródło: NKJP: Małżeństwo i związki partnerskie, Polityka, 2008-11-01

  - Prawo do renty rodzinnej ma również małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, czyli z nim nie zamieszkiwała, nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego.

  źródło: NKJP: (EP): Renta rodzinna, Dziennik Polski, 2008-09-18

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny: wspólnota, majątkowa

Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2018