wartość dodatkowa

 • ekon.  w koncepcji marksistowskiej różnica między wielkością kosztów siły roboczej angażowanej do pracy przez kapitalistę a wielkością dóbr wytworzonych przez tę siłę roboczą, stanowiąca zysk kapitalisty
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Biznes

  funkcjonowanie firm i przedsiębiorstw


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  doktryny i poglądy polityczne

  • teoria wartości dodatkowej
  • generować, wytwarzać wartość dodatkową
 • Marksowska idea wyzwolenia proletariatu przez odebranie kapitalistom zagarnianej przez nich wartości dodatkowej trafiła więc na podatny grunt: któż inny jeśli nie sam robotnik jest bardziej uprawniony do decydowania o przeznaczeniu wyprodukowanych przez siebie dóbr?

  źródło: NKJP: Jerzy Surdykowski: Duch Rzeczypospolitej, 1989

  Czterdzieści lat temu kapitalista, obowiązkowo w cylindrze i z wielkim cygarem, musiał mieć wielki brzuch, by mu się tam zmieściła wartość dodatkowa wyciskana z klasy robotniczej.

  źródło: NKJP: Ernest Skalski: Od redakcji, Gazeta Wyborcza, 1993-07-23

  K. Marks, a za nim wielu działaczy (głównie związkowych), wyjaśniał zysk istnieniem wartości dodatkowej, która jakoby powstawała w procesie produkcji i była następnie zabierana klasie robotniczej przez kapitalistów. Z tej odebranej wartości dodatkowej powstaje - według tych teorii - zysk wytwórcy, handlu, transportu, przedsiębiorstw usługowych, banków itd.

  źródło: NKJP: Bolesław Siwoń: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa, 1994

  Kiedyś siła robocza decydowała o wzroście i powodzeniu. Im więcej rąk do pracy, tym lepiej. U początków kapitalizmu, wszystko, co te ręce wypracowały, zgarniał kapitalista - brał całą wartość dodatkową [...].

  źródło: NKJP: Danuta Zagrodzka: W poszukiwaniu sposobów na pozostanie w raju, Gazeta Wyborcza, 1996-05-25

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny:  wartość ,  dodatkowa 
  Zwykle lp
Data ostatniej modyfikacji: 04.07.2017