liczba masowa

 • chem.  liczba protonów i neutronów w jądrze atomu danego pierwiastka
 • Skrót: l. m.

 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  • identyczne liczby masowe
  • przedział liczb masowych
   izotop o liczbie masowej
 • Liczbę masową jądra A możemy zapisać: A = N + Z, gdzie, N oznacza liczbę neutronów zawartych w jądrze, Z - liczbę protonów.

  źródło: NKJP: Włodzimierz Kusch: Co o promieniowaniu wiedzieć powinniśmy, 1999

  Całkowita liczba nukleonów w jądrze wyznacza - ze względu na ich równą w przybliżeniu masę - całkowitą masę jądra. Dlatego nazywamy ją liczbą masową, A.

  źródło: NKJP: Adam Strzałkowski: O siłach rządzących światem : rzecz o podstawowych oddziaływaniach – grawitacyjnych, elektromagnetycznych, silnych i słabych, 1996

  Pytania dotyczyły wszystkich działów chemii; należało m.in. połączyć dwa aminokwasy w jeden dipeptyd, [...] i ustalić ilość cząstek elementarnych atomu przy podanej masie atomowej i liczbie masowej.

  źródło: NKJP: Prosta chemia, Dziennik Polski, 2002-05-24

  CYNA 100
  Metal ten, jak żaden inny pierwiastek, ma aż 10 trwałych izotopów o liczbach masowych od 112 do 124 z wyłączeniem 113, 121 i 123 (te trzy są nietrwałe).

  źródło: NKJP: STANISŁAW MRÓWCZYŃSKI: JĄDROWA MENAŻERIA, Wiedza i Życie, 1997

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny: liczba, masowa

Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2013