ktoś obrał lepszą cząstkę

ktoś wybrał lepszą cząstkę

 • książk.  ktoś zdecydował się na to, co lepsze i bardziej wartościowe i postąpił w bardziej właściwy sposób niż mógł postąpić lub niż inni postąpili
  • ktoś wybrał lepszą cząstkę
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • Słowo Boże jest ważniejsze niż ludzkie traktaty. Ów młody człowiek obrał lepszą cząstkę niż Ty Ann.

  źródło: Internet: forum.protestanci.info

  W Polsce urzędnik zawsze był uważany za tego, który obrał lepszą cząstkę w życiu. [...] stała posadka rządowa z perspektywą emerytury miała zawsze nieprzeparty urok ideału życiowego.

  źródło: Internet: forum.gazeta.pl

  Ks. Stanisław Pardyl, zwracając się do członków zespołu powiedział, że wybrali lepszą cząstkę, zdecydowali się więcej być niż więcej mieć. Poświęcają swój czas i energię, nie dla pazernego gromadzenia dóbr materialnych, ale dla podtrzymania tradycji, dla zachowania dawnego stroju, śpiewu i tańca.

  źródło: NKJP: Marek Grocholski: Zbójnicy, zbójnicy!, 1999

 • typ frazy: fraza czasownikowa

  dk, npch; odmienny: obrać

  odpowiednik aspektowy: ktoś obiera lepszą cząstkę

 • Pochodzi z Nowego Testamentu, z Ewangelii św. Łukasza, od słów Jezusa Chrystusa: "Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona", skierowanych do Marty, która, goszcząc Go u siebie, cały czas krzątała się po domu i usługiwała Mu, zamiast usiąść i posłuchać Jego nauczania, tak jak to zrobiła to jej siostra Maria.

Data ostatniej modyfikacji: 22.01.2015