w zgodzie z/ze sobą

w zgodzie z samym sobą

 • będąc w stanie wewnętrznego spokoju wynikającego ze świadomości właściwego postępowania
  • w zgodzie z samym sobą
  • w zgodzie z własnym/ze swoim sumieniem
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

  • być, pozostać, żyć w zgodzie z/ze sobą
 • Potrzeba wiele wytrwałości, odwagi i elastyczności, aby pozostając w zgodzie ze sobą rozwijać w tych warunkach biznes, znaleźć i utrzymać satysfakcjonujące miejsce pracy, nauczyć się jak najwięcej z potknięć i niepowodzeń przyjmując je jako „dar” i wyzwanie.

  źródło: NKJP: Podręcznik na nowe czasy, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2002-09-03

  Dla mnie najważniejsze, to mieć swój honor, zdrowie i żyć w zgodzie z sobą.

  źródło: NKJP: Kucińska M.: Matka, Gazeta Brodnicka, 1999-03-25

  Nie było żadnej odgórnej dyrektywy nakazującej bojkot inauguracji, każdy podejmował decyzję w zgodzie z własnym sumieniem [...].

  źródło: NKJP: Mariusz Urbanek: Alma magiel, Polityka, 2002-11-23

  Człowiek jest w zgodzie z samym sobą, jeśli jest sobą i zaspokaja swoje naturalne potrzeby psychiczne.

  źródło: NKJP: Hanna Traczyńska: Mowa serca, Polityka, 2005-05-21

  Robię to, co uważam za słuszne, w zgodzie ze swoim sumieniem.

  źródło: NKJP: Stenogram z 53. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji (SRTV) w dniu 2 lipca 2003 r.

 • typ frazy: fraza przysłówkowa

  ndm

Data ostatniej modyfikacji: 03.10.2013