średnik

 • znak interpunkcyjny złożony z kropki i znajdującego się pod nią przecinka, stawiany zamiast kropki i służący do rozdzielenia równorzędnych części tekstu
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  pisanie

  • przecinek i średnik
  • postawić, wstawić średnik
  • zastąpić coś średnikiem
 • [...] przecinki stawiam, jak mówi Mirek, niekonwencjonalnie. Bo moja melodia zdania jest inna. Za dużo średników.

  źródło: NKJP: Krystyna Kofta: Monografia grzechów z dziennika 1978-1989, 2006

  Zasady interpunkcyjne obejmują swym zakresem kropkę, przecinek, wykrzyknik, znak zapytania, dwukropek, myślnik, wielokropek, średnik, nawias i cudzysłów.

  źródło: NKJP: Jan Miodek: Z ortograficzną pomocą dla najmłodszych, Gazeta Wyborcza, 1998-01-23

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. średnik
  średniki
  D. średnika
  średników
  C. średnikowi
  średnikom
  B. średnik
  średniki
  N. średnikiem
  średnikami
  Ms. średniku
  średnikach
  W. średniku
  średniki
 • Zob. średni

CHRONOLOGIZACJA:
SL: śrzednik
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 01.09.2012