stłaczać

 • zbierać na niewielkiej przestrzeni dużą liczbę ludzi, zwierząt lub rzeczy i umiejscawiać blisko siebie
 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Praca

  rodzaje pracy


  KATEGORIE FIZYCZNE

  Ilość, liczby i liczenie

  ogólne określenia ilości

  • stłaczać bydło, ludzi, pojazdy, stado, zwierzęta
  • stłaczać na kilku metrach kwadratowych
  • stłaczać w celi, w pociągu, w pokoju, w przedziale, w schronie, w wagonie
 • Ponieważ musimy przyjąć wszystkich skierowanych do nas więźniów, adaptujemy na cele każde wolne pomieszczenie [...]. Jednak i tak w sześcioosobowych celach trzeba stłaczać dziesięciu osadzonych.

  źródło: NKJP: Skazani na wolność, Dziennik Polski, 2006-02-24

  Często dokonywano egzekucji stłaczając ludzi w małych pomieszczeniach i wrzucając do środka granaty.

  źródło: NKJP: Internet

  Natłok rzeczowników i upodobanie do wyliczeń zbliża Reja do Breugla, który w podobny sposób, tyle że na płótnie, stłacza różne elementy obrazu.

  źródło: NKJP: (KAR): Wesoły kompan i człowiek pióra, Dziennik Polski, 2005-10-25

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. stłaczam
  stłaczamy
  2 os. stłaczasz
  stłaczacie
  3 os. stłacza
  stłaczają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. stłaczałem
  +(e)m stłaczał
  stłaczałam
  +(e)m stłaczała
  stłaczałom
  +(e)m stłaczało
  stłaczaliśmy
  +(e)śmy stłaczali
  stłaczałyśmy
  +(e)śmy stłaczały
  2 os. stłaczałeś
  +(e)ś stłaczał
  stłaczałaś
  +(e)ś stłaczała
  stłaczałoś
  +(e)ś stłaczało
  stłaczaliście
  +(e)ście stłaczali
  stłaczałyście
  +(e)ście stłaczały
  3 os. stłaczał
  stłaczała
  stłaczało
  stłaczali
  stłaczały

  bezosobnik: stłaczano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę stłaczał
  będę stłaczać
  będę stłaczała
  będę stłaczać
  będę stłaczało
  będę stłaczać
  będziemy stłaczali
  będziemy stłaczać
  będziemy stłaczały
  będziemy stłaczać
  2 os. będziesz stłaczał
  będziesz stłaczać
  będziesz stłaczała
  będziesz stłaczać
  będziesz stłaczało
  będziesz stłaczać
  będziecie stłaczali
  będziecie stłaczać
  będziecie stłaczały
  będziecie stłaczać
  3 os. będzie stłaczał
  będzie stłaczać
  będzie stłaczała
  będzie stłaczać
  będzie stłaczało
  będzie stłaczać
  będą stłaczali
  będą stłaczać
  będą stłaczały
  będą stłaczać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. stłaczajmy
  2 os. stłaczaj
  stłaczajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. stłaczałbym
  bym stłaczał
  stłaczałabym
  bym stłaczała
  stłaczałobym
  bym stłaczało
  stłaczalibyśmy
  byśmy stłaczali
  stłaczałybyśmy
  byśmy stłaczały
  2 os. stłaczałbyś
  byś stłaczał
  stłaczałabyś
  byś stłaczała
  stłaczałobyś
  byś stłaczało
  stłaczalibyście
  byście stłaczali
  stłaczałybyście
  byście stłaczały
  3 os. stłaczałby
  by stłaczał
  stłaczałaby
  by stłaczała
  stłaczałoby
  by stłaczało
  stłaczaliby
  by stłaczali
  stłaczałyby
  by stłaczały

  bezosobnik: stłaczano by

  bezokolicznik: stłaczać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: stłaczając

  gerundium: stłaczanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: stłaczający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: stłaczany

  odpowiednik aspektowy: stłoczyć

 • bez ograniczeń + stłaczać +
  KOGO/CO + GDZIE
 • Zob. tłoczyć

CHRONOLOGIZACJA:
1 połowa XVII w., Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 13.03.2018