zbędny

 • taki, który nie jest koniecznie potrzebny i bez którego można się obejść
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  słownictwo oceniające

  • zbędny pośrednik; sprzęt; balast; luksus, majątek; formalizm, zapis; pośpiech; patos; zbędna instytucja; ingerencja; biurokracja, infrastruktura; nerwowość, zwłoka; zbędne mienie; ryzyko; zbędne urządzenia; nieruchomości; czynności, ruchy; dyskusje, komentarze, pytania, słowa, wyjaśnienia; konflikty, polemiki, spory; dokumenty, formalności, procedury, przepisy, regulacje; poprawki, powtórzenia; koszty, wydatki; emocje, napięcia, nerwy, skrupuły, wątpliwości; ozdobniki; komplikacje; ceregiele, wstępy
  • zbędny w jakiejś sytuacji
  • zbędny i kosztowny, zbędny i nadmierny, zbędny i niedopuszczalny, zbędny i niedorzeczny, zbędny i niepotrzebny, zbędny i szkodliwy, zbędny i uciążliwy
  • absolutnie, całkowicie, zupełnie zbędny
 • Już na etapie konstrukcji systemu wypłat należy wprowadzić mechanizmy ograniczające zbędne koszty, które musieliby ponosić emeryci.

  źródło: NKJP: Wypłaty świadczeń z II filara systemu emerytalnego cz. 3, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2005-07-26

  [...] społeczeństwo tak proponowanej reformy nie chce. Nie chce, by trwoniono jego pieniądze na armię zbędnych urzędników. Chce, by przeznaczono te środki na przeprowadzenie bardziej potrzebnych reform [...].

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 07.05.1998

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. zbędny
  zbędny
  zbędny
  zbędne
  zbędna
  D. zbędnego
  zbędnego
  zbędnego
  zbędnego
  zbędnej
  C. zbędnemu
  zbędnemu
  zbędnemu
  zbędnemu
  zbędnej
  B. zbędnego
  zbędnego
  zbędny
  zbędne
  zbędną
  N. zbędnym
  zbędnym
  zbędnym
  zbędnym
  zbędną
  Ms. zbędnym
  zbędnym
  zbędnym
  zbędnym
  zbędnej
  W. zbędny
  zbędny
  zbędny
  zbędne
  zbędna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. zbędni
  zbędni
  zbędne
  zbędne
  D. zbędnych
  zbędnych
  zbędnych
  zbędnych
  C. zbędnym
  zbędnym
  zbędnym
  zbędnym
  B. zbędnych
  zbędnych
  zbędnych
  zbędne
  N. zbędnymi
  zbędnymi
  zbędnymi
  zbędnymi
  Ms. zbędnych
  zbędnych
  zbędnych
  zbędnych
  W. zbędni
  zbędni
  zbędne
  zbędne

  Stopień wyższy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. zbędniejszy
  zbędniejszy
  zbędniejszy
  zbędniejsze
  zbędniejsza
  D. zbędniejszego
  zbędniejszego
  zbędniejszego
  zbędniejszego
  zbędniejszej
  C. zbędniejszemu
  zbędniejszemu
  zbędniejszemu
  zbędniejszemu
  zbędniejszej
  B. zbędniejszego
  zbędniejszego
  zbędniejszy
  zbędniejsze
  zbędniejszą
  N. zbędniejszym
  zbędniejszym
  zbędniejszym
  zbędniejszym
  zbędniejszą
  Ms. zbędniejszym
  zbędniejszym
  zbędniejszym
  zbędniejszym
  zbędniejszej
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. zbędniejsi
  zbędniejsi
  zbędniejsze
  zbędniejsze
  D. zbędniejszych
  zbędniejszych
  zbędniejszych
  zbędniejszych
  C. zbędniejszym
  zbędniejszym
  zbędniejszym
  zbędniejszym
  B. zbędniejszych
  zbędniejszych
  zbędniejszych
  zbędniejsze
  N. zbędniejszymi
  zbędniejszymi
  zbędniejszymi
  zbędniejszymi
  Ms. zbędniejszych
  zbędniejszych
  zbędniejszych
  zbędniejszych

  Inne uwagi

  Zwykle stopniuje się opisowo

 • Przymiotnik z przyrostkiem -ny od przedrostkowego czasownika zbyć (zob.), oparty na temacie czasu teraźniejszego zbęd-

CHRONOLOGIZACJA:
XIX w., Bor
FRAZEOLOGIZMY:
Data ostatniej modyfikacji: 08.07.2014