wschodzić

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

2. trawa

 • 2.

  kiełkować
 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat roślin

  budowa i funkcjonowanie roślin

  • trawa, zboże wschodzi
 • [...] wywołuje ten znajomy, stary obraz zasianego pola, na którym zboże już wschodzi.

  źródło: NKJP: Jarosław Iwaszkiewicz: Podróże do Włoch, 1977

  Nie wschodziły zasiewy i nie zakwitły sady.

  źródło: NKJP: Aleksandra Porada: Zima ludów, Polityka, 2009-01-24

  Mając kilka zaledwie lat, umieliśmy odróżnić ledwie wschodzące żyto od pszenicy czy jęczmienia albo owsa.

  źródło: NKJP: Zdzisław Morawski: Gdzie ten dom, gdzie ten świat, 1994

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wschodzę
  wschodzimy
  2 os. wschodzisz
  wschodzicie
  3 os. wschodzi
  wschodzą

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wschodziłem
  +(e)m wschodził
  wschodziłam
  +(e)m wschodziła
  wschodziłom
  +(e)m wschodziło
  wschodziliśmy
  +(e)śmy wschodzili
  wschodziłyśmy
  +(e)śmy wschodziły
  2 os. wschodziłeś
  +(e)ś wschodził
  wschodziłaś
  +(e)ś wschodziła
  wschodziłoś
  +(e)ś wschodziło
  wschodziliście
  +(e)ście wschodzili
  wschodziłyście
  +(e)ście wschodziły
  3 os. wschodził
  wschodziła
  wschodziło
  wschodzili
  wschodziły

  bezosobnik: wschodzono

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę wschodził
  będę wschodzić
  będę wschodziła
  będę wschodzić
  będę wschodziło
  będę wschodzić
  będziemy wschodzili
  będziemy wschodzić
  będziemy wschodziły
  będziemy wschodzić
  2 os. będziesz wschodził
  będziesz wschodzić
  będziesz wschodziła
  będziesz wschodzić
  będziesz wschodziło
  będziesz wschodzić
  będziecie wschodzili
  będziecie wschodzić
  będziecie wschodziły
  będziecie wschodzić
  3 os. będzie wschodził
  będzie wschodzić
  będzie wschodziła
  będzie wschodzić
  będzie wschodziło
  będzie wschodzić
  będą wschodzili
  będą wschodzić
  będą wschodziły
  będą wschodzić

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wschodźmy
  2 os. wschodź
  wschodźcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wschodziłbym
  bym wschodził
  wschodziłabym
  bym wschodziła
  wschodziłobym
  bym wschodziło
  wschodzilibyśmy
  byśmy wschodzili
  wschodziłybyśmy
  byśmy wschodziły
  2 os. wschodziłbyś
  byś wschodził
  wschodziłabyś
  byś wschodziła
  wschodziłobyś
  byś wschodziło
  wschodzilibyście
  byście wschodzili
  wschodziłybyście
  byście wschodziły
  3 os. wschodziłby
  by wschodził
  wschodziłaby
  by wschodziła
  wschodziłoby
  by wschodziło
  wschodziliby
  by wschodzili
  wschodziłyby
  by wschodziły

  bezosobnik: wschodzono by

  bezokolicznik: wschodzić

  imiesłów przysłówkowy współczesny: wschodząc

  gerundium: wschodzenie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: wschodzący

  odpowiednik aspektowy: wzejść

 • Rznieżywotny + wschodzić + bez ograniczeń
 • psł. *vъzchoditi