bierne prawo wyborcze

 • praw.  uprawnienia pozwalające komuś na bycie kandydatem do danego organu władzy
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  władza państwowa


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  regulacje prawne

 • hiperonimy:  prawo wyborcze
  • bierne prawo wyborcze do jakichś organów, do Parlamentu Europejskiego, rady, samorządu, sejmu, senatu
   bierne prawo wyborcze na urząd (prezydenta, wójta...)
   bierne prawo wyborcze w wyborach
  • powszechność biernego prawa wyborczego
  • pozbawić/pozbawiać kogoś biernego prawa wyborczego
   mieć, posiadać; odebrać, ograniczyć/ograniczać; utracić bierne prawo wyborcze
   korzystać, skorzystać z biernego prawa wyborczego
 • Nasze prawo dotyczące biernego prawa wyborczego mówi, że aby zostać posłem trzeba mieć nie mniej niż 21 lat, senatorem - 30, a prezydentem - 35 lat.

  źródło: NKJP: Poprzeczka dla kandydata, Dziennik Polski, 2003-09-18

  Gdyby sprawa dla całej trójki skończyła się prawomocnym skazaniem lub choćby tylko prawomocnym warunkowym umorzeniem, wówczas zamknie im to drogę do dalszej kariery w samorządzie. Utracą bowiem bierne prawo wyborcze dające możliwość startowania w wyborach samorządowych.

  źródło: NKJP: Grzegorz Wawoczny: Czy 600 złotych złamie karierę trzem politykom?, Nowiny Raciborskie, 2006-09-19

  Poprawka ta zmierza do tego, aby uściślić, że kandydować w wyborach prezydenckich może ten obywatel polski, który korzysta z biernego prawa wyborczego do Sejmu oraz spełnia inne warunki określone w ustawie konstytucyjnej.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 23.06.1995

  Pozbawienie praw publicznych obejmuje utratę czynnego i biernego prawa wyborczego do organu władzy publicznej, organu samorządu zawodowego lub gospodarczego, utratę prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz do pełnienia funkcji w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego lub zawodowego, jak również utratę posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego [...].

  źródło: NKJP: Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 - Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz. 553

  W wyborach do komisji rewizyjnej hufca biernego prawa wyborczego nie mają instruktorzy bezpośrednio związani z odpowiedzialnością materialną w hufcu.

  źródło: NKJP: hm. Katarzyna Krawczyk: Statut: co inaczej w projekcie nowego statutu?, Czuwaj, 2009-05

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  n2, odmienny: bierne, prawo, wyborcze
  Zwykle lp

Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2013