bierna znajomość języka

 • taka znajomość języka obcego, która wiąże się z dobrym rozumieniem tekstów i wypowiedzi powstających w tym języku, ale małymi umiejętnościami tworzenia wypowiedzi pisanych i mówionych
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  języki świata

  • bierna znajomość języka angielskiego, niemieckiego, polskiego, rosyjskiego...
  • mieć, posiadać bierną znajomość języka jakiegoś
   wykazywać się bierną znajomością języka jakiegoś
 • Egzaminem na najniższym poziomie jest tzw. Grundstufe. Przystępujące do niego osoby powinny posiadać umiejętność elementarnej komunikacji w sytuacjach życia codziennego. Egzamin sprawdza przede wszystkim bierną znajomość języka.

  źródło: NKJP: Porozmawiajmy po niemiecku, prasa, 2001

  Aby być społeczeństwem komunikującym się, społeczeństwo musi posiadać znajomość języków obcych. W tej chwili bierna znajomość języka angielskiego już nie wystarcza.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie z 32. posiedzenia Senatu RP w dniu 15 stycznia 2003 r.

  Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego i spełni łącznie następujące warunki: 1) Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej bierną znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów [...].

  źródło: NKJP: Internet

  [...] proponuję przy okazji porównać to sobie do jakiegokolwiek polskiego przedsiębiorstwa, gdzie często do rozmów z obcojęzycznymi kontrahentami wynajmuje się tłumaczy, bo Pan Prezes ma jedynie bierną znajomość języka... rosyjskiego.

  źródło: NKJP: Internet

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny: bierna, znajomość

 • bez ograniczeń + bierna znajomość języka +
  (JAKIEGO)
Data ostatniej modyfikacji: 25.09.2010