pochylić

 • spowodować, że coś straciło ustawienie pionowe i przynajmniej niektórymi częściami zbliżyło do podłoża
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  ruch i spoczynek


  KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości przestrzeni

  miejsce i jego usytuowanie w przestrzeni

  • pochylić głowę, tułów; sztandar
  • pochylić w dół, w przód, w jakąś stronę
  • pochylić lekko, nisko
 • Huk i świst fruwających wokół szkieł odblaskowych był tak przejmujący, że Pater pochylił głowę.

  źródło: NKJP: Marek Krajewski, Mariusz Czubaj: Róże cmentarne, 2009

  Fryczko Nostitz i Vitelozzo Gaetani nie poruszyli się, siedzieli na koniach jak dwie żelazne kukły. Ale strzelcy z orszaku pochylili kusze, gotowi do akcji.

  źródło: NKJP: Andrzej Sapkowski,: Narrenturm, 2002

  W miniony piątek w Parzynowie silny wiatr pochylił drzewo nad stodołą w jednym z gospodarstw.

  źródło: NKJP: (Rob): 998, Czas Ostrzeszowski 2004, nr 41

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. pochylę
  pochylimy
  2 os. pochylisz
  pochylicie
  3 os. pochyli
  pochylą

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. pochyliłem
  +(e)m pochylił
  pochyliłam
  +(e)m pochyliła
  pochyliłom
  +(e)m pochyliło
  pochyliliśmy
  +(e)śmy pochylili
  pochyliłyśmy
  +(e)śmy pochyliły
  2 os. pochyliłeś
  +(e)ś pochylił
  pochyliłaś
  +(e)ś pochyliła
  pochyliłoś
  +(e)ś pochyliło
  pochyliliście
  +(e)ście pochylili
  pochyliłyście
  +(e)ście pochyliły
  3 os. pochylił
  pochyliła
  pochyliło
  pochylili
  pochyliły

  bezosobnik: pochylono

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. pochylmy
  2 os. pochyl
  pochylcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. pochyliłbym
  bym pochylił
  pochyliłabym
  bym pochyliła
  pochyliłobym
  bym pochyliło
  pochylilibyśmy
  byśmy pochylili
  pochyliłybyśmy
  byśmy pochyliły
  2 os. pochyliłbyś
  byś pochylił
  pochyliłabyś
  byś pochyliła
  pochyliłobyś
  byś pochyliło
  pochylilibyście
  byście pochylili
  pochyliłybyście
  byście pochyliły
  3 os. pochyliłby
  by pochylił
  pochyliłaby
  by pochyliła
  pochyliłoby
  by pochyliło
  pochyliliby
  by pochylili
  pochyliłyby
  by pochyliły

  bezosobnik: pochylono by

  bezokolicznik: pochylić

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: pochyliwszy

  gerundium: pochylenie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: pochylony

  odpowiedniki aspektowe: pochylać, chylić

 • bez ograniczeń + pochylić +
  CO
 • Zob. chylić

CHRONOLOGIZACJA:
XV w., SStp
Data ostatniej modyfikacji: 03.06.2014