szereg II

I

liczebnik

 • duża, choć niedokładnie określona liczba
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Ilość, liczby i liczenie

  ogólne określenia ilości

 • Doktor zadaje Pestce szereg pytań - prawie wszystkie dotyczą Zenka, jego pobytu na wyspie, jego wuja i ostatnich wydarzeń.

  źródło: NKJP: Irena Jurgielewiczowa: Ten obcy, 1990

  - Panowie! - mówi szef BMW. - Istotnie ponieśliśmy dziś szereg klęsk. Ale są to klęski pozorne.

  źródło: NKJP: Marta Tomaszewska: Zorro, załóż okulary!, 2001

  Kiedyś w podobnej sytuacji pewnie wykonywałbym szereg zbędnych teraz czynności [...].

  źródło: NKJP: Jacek Głębski: Droga do Ite, 2006

 • część mowy: liczebnik

  Inne uwagi

  Odmienia się jak rzeczownik szereg, tylko lp

 • Por. szereg I

CHRONOLOGIZACJA:
XVII w., Bor
Data ostatniej modyfikacji: 18.07.2014