niedoskonały

 • taki, który ma wady
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  słownictwo oceniające

 • antonimy:  doskonały
  • niedoskonały sposób, system; niedoskonałe prawo, rozwiązanie
  • bardzo, dalece niedoskonały
 • Byli ludźmi niedoskonałymi, jak wszyscy, i - jak tylko niektórzy - wyjątkowymi.

  źródło: NKJP: Danuta Koral: Wydziedziczeni, 1997

  Ze względu na to, że metody planowania dochodów i wydatków budżetowych są niedoskonałe oraz że w planowaniu zawsze pojawia się element niepewności, nadmierna sztywność technik finansowych może utrudniać równoważenie budżetu.

  źródło: NKJP: Stanisław Owsiak: Finanse publiczne, 1998

  W ścisłym związku z tą sprawą stoi u Kartezjusza sprawa różnicy między wolnością doskonałą a wolnością niedoskonałą.

  źródło: NKJP: Józef Tischner: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975, 1992

  [...] można z góry założyć, że ten bardzo ważny, ale dalece niedoskonały akt prawny będzie musiał być w stosunkowo niedługim czasie poprawiany.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie z 89. posiedzenia Senatu RP część 1.1, wersja robocza, 4. kadencja

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. niedoskonały
  niedoskonały
  niedoskonały
  niedoskonałe
  niedoskonała
  D. niedoskonałego
  niedoskonałego
  niedoskonałego
  niedoskonałego
  niedoskonałej
  C. niedoskonałemu
  niedoskonałemu
  niedoskonałemu
  niedoskonałemu
  niedoskonałej
  B. niedoskonałego
  niedoskonałego
  niedoskonały
  niedoskonałe
  niedoskonałą
  N. niedoskonałym
  niedoskonałym
  niedoskonałym
  niedoskonałym
  niedoskonałą
  Ms. niedoskonałym
  niedoskonałym
  niedoskonałym
  niedoskonałym
  niedoskonałej
  W. niedoskonały
  niedoskonały
  niedoskonały
  niedoskonałe
  niedoskonała
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. niedoskonali
  niedoskonali
  niedoskonałe
  niedoskonałe
  D. niedoskonałych
  niedoskonałych
  niedoskonałych
  niedoskonałych
  C. niedoskonałym
  niedoskonałym
  niedoskonałym
  niedoskonałym
  B. niedoskonałych
  niedoskonałych
  niedoskonałych
  niedoskonałe
  N. niedoskonałymi
  niedoskonałymi
  niedoskonałymi
  niedoskonałymi
  Ms. niedoskonałych
  niedoskonałych
  niedoskonałych
  niedoskonałych
  W. niedoskonali
  niedoskonali
  niedoskonałe
  niedoskonałe

 • Zob. doskonały

CHRONOLOGIZACJA:
SPXVI
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 13.03.2014