bank centralny

bank emisyjny

 • instytucja państwowa, która emituje banknoty, reguluje ich obieg w danym kraju, przechowuje krajowe rezerwy walutowe
 • Zapisywane również wielkimi literami.

  • bank emisyjny
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  bankowość


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  władza państwowa

  • bank centralny Kanady, Rosji, Węgier...
  • angielski, francuski, polski...; azjatycki, europejski... bank centralny
  • prezes, szef, wiceprezes; decyzja, kontrola, polityka, postawa, pozycja, rezerwa, zaangażowanie banku centralnego
   ustawa o banku centralnym
  • bank centralny obniża stopy, podwyższa stopy; nadzoruje, ostrzega
 • Rola Banku Anglii w finansowaniu deficytu budżetowego od dawna jest ustalona i zbliżona do roli, jaką pełnią banki centralne w innych krajach o gospodarce rynkowej.

  źródło: NKJP: Stanisław Owsiak: Finanse publiczne, 1998

  Janusz Krzyżewski, dyrektor departamentu prawnego NBP, tłumaczył potem, że jakkolwiek Austriacy oferowali więcej, to jednocześnie chcieli, aby dywidenda PBI za 1996 rok pozostała w banku, co nie mogło się polskiemu bankowi centralnemu opłacać.

  źródło: NKJP: Piotr Gabryel, Marek Zieleniewski: Piąta władza czyli: Kto naprawdę rządzi Polską?, 1998

  Nie ma takiego kraju na świecie, gdzie pozycja szefa banku centralnego byłaby tak niekontrolowalna, a w istocie nieodpowiedzialna, jak pozycja prezesa Narodowego Banku Polskiego - strukturalnie, niezależnie od tego, co robi, dobrze czy źle, i jak oceniamy jego działalność.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 30.03.1995

  Po trzecie, wszystko wskazuje na to, że bankowi centralnemu zagraża konflikt z rządem na tle finansowania deficytu. A może nawet szerzej: konflikt z większością parlamentarną, kwestionującą założenia polityki pieniężno-kredytowej.

  źródło: NKJP: Janusz Jankowiak: Okrakiem na budżecie, Gazeta Wyborcza, 1993-12-16

  Wyróżniamy bowiem trzy rodzaje banków: bank emisyjny, czyli dla naszego kraju Narodowy Bank Polski, który ma wyłączne prawo do emisji pieniądza, a także prowadzi obsługę budżetu państwa oraz kształtuje jego politykę pieniężną [...].

  źródło: NKJP: Artur Negri: Wielki słownik inwestycyjny cz. 2, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2001-05-23

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m3, odmienny: bank, centralny
Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2015